Välj en sida

Nyheter

Normalt förekommande arbete

Normalt förekommande ärende Med normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden menar Försäkringskassan något lättare arbete var som helst i Sverige oavsett om sådant finns eller inte. Om läkaren bedömer att arbetsförmågan är nedsatt är det viktigt att det i det...

läs mer

Processen med FK

Processen med Försäkringskassan Patienten får ett kommuniceringsbrev med möjlighet att lämna synpunkter på Försäkringskassans tänkta beslut om avslag. (meningslöst att lägga tid, ork och energi då FK redan bestämt sig) Beslut Vid avslag – omprövning till...

läs mer

Datorkrasch

Åskväder kraschade min dator 20 augusti. Därför har jag inte varit tillgänglig. Idag onsdag den 26 augusti på G igen med ny dator och ligger efter med jobb. ca 60 mail samt annat att hantera. Min datakunskap är tyvärr inte på den nivån att jag klarat allt själv, men...

läs mer

Innehåll i medicinskt underlag

I många läkarintyg/utlåtande skriver läkaren att mycket beror på situationen på arbetsplatsen, t ex ansvariga eller kollegor/arbetskamrater. Även att problemen till stor del beror på Försäkringskassan och handläggare på Försäkringskassan. Även om sådan diskussion...

läs mer

Egna uppgifter

Det händer att det Försäkringskassans beslut framkommer att egna uppgifter har "styrt" läkaren och att de skulle kunna ha mindre värde. Anamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud. Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som behandlande...

läs mer

Kopierat läkarinty

Försäkringskassan "anmärker" ibland på att det inte har tillkommit något nytt i senare medicinska underlag. Jag brukar då skriva; Medför inga nya medicinska omständigheter Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom,...

läs mer

Aktivitetsbegränsning

Ett jätteproblem är att Försäkringskassan kräver en tydlig beskrivning men läkarna är dåliga på att skriva. Jag var med en kund torsdag förra veckan som hade fått förhandsbesked om avslag på sjukpenning. Av läkaren beskriven aktivitetsbegränsning koncentrerades till...

läs mer

Problem på jobbet

I många läkarintyg anger läkaren att problemen beror på arbetssituationen, konflikter och liknande. Det är önskvärt att läkaren i stället koncentrerar sig på "vardagssituationen" när det gäller att beskriva aktivitetsbegränsning. Om det endast intygas att...

läs mer

Kan jag få rättshjälp eller rättsskydd?

Rättshjälp innebär att staten går in med ekonomiskt stöd till dig om du behöver hjälp av en jurist eller advokat i en rättslig angelägenhet. Det är Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om du kan få rättshjälp. När det gäller rättsskydd så kan ditt försäkringsbolag i...

läs mer

Sjukpenning/Pandemi

Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt undantag för sjukskrivna med anledning av Pandemin.Beslutet innebär att den som varit sjukskriven i 180 dagar och får sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av Pandemin inte ska riskera att förlora sin...

läs mer

Skydda SGI

Om du har fått avslag på ansökan om sjukpenning finns information på sista sidan om hur du ska skydda din SGI. I vissa fall har du 25 dagar på dig att antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på...

läs mer

ledig/break

Jag kommer nu att ta ett kort uppehåll över midsommar, 16 juni till och med 30 juni

läs mer