Välj en sida

Nyheter

Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning

Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid. Det är viktigt att det gäller observationer vid undersökningstillfället och även värdera om vissa...

läs mer

Rehabilitering/habilitering

När det gäller sjukersättning gäller att alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade. Ändå förekommer i läkarutlåtande att läkare bedömer att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid men att fortsatta...

läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen

Om Kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd kan man begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Föra att få prövningstillstånd krävs antingen att målet ska vara juridiskt vägledande eller att det funnits SYNNERLIGA SKÄL. Jag brukar inte, vill inte...

läs mer

Framtida nyhet?

I dagsläget är bestämmelserna så att Försäkringskassan inte får ta hänsyn till omständigheter som ålder, utbildning  bosättningsförhållanden, tidigare verksamhet och andra liknande förhållanden (27 kap. 3 § socialförsäkringsbalken).  Däremot har det nyligen...

läs mer

Normalt förekommande arbete

Normalt förekommande ärende Med normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden menar Försäkringskassan något lättare arbete var som helst i Sverige oavsett om sådant finns eller inte. Om läkaren bedömer att arbetsförmågan är nedsatt är det viktigt att det i det...

läs mer

Processen med FK

Processen med Försäkringskassan Patienten får ett kommuniceringsbrev med möjlighet att lämna synpunkter på Försäkringskassans tänkta beslut om avslag. (meningslöst att lägga tid, ork och energi då FK redan bestämt sig) Beslut Vid avslag – omprövning till...

läs mer

Datorkrasch

Åskväder kraschade min dator 20 augusti. Därför har jag inte varit tillgänglig. Idag onsdag den 26 augusti på G igen med ny dator och ligger efter med jobb. ca 60 mail samt annat att hantera. Min datakunskap är tyvärr inte på den nivån att jag klarat allt själv, men...

läs mer

Innehåll i medicinskt underlag

I många läkarintyg/utlåtande skriver läkaren att mycket beror på situationen på arbetsplatsen, t ex ansvariga eller kollegor/arbetskamrater. Även att problemen till stor del beror på Försäkringskassan och handläggare på Försäkringskassan. Även om sådan diskussion...

läs mer

Egna uppgifter

Det händer att det Försäkringskassans beslut framkommer att egna uppgifter har "styrt" läkaren och att de skulle kunna ha mindre värde. Anamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud. Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som behandlande...

läs mer

Kopierat läkarinty

Försäkringskassan "anmärker" ibland på att det inte har tillkommit något nytt i senare medicinska underlag. Jag brukar då skriva; Medför inga nya medicinska omständigheter Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom,...

läs mer

Aktivitetsbegränsning

Ett jätteproblem är att Försäkringskassan kräver en tydlig beskrivning men läkarna är dåliga på att skriva. Jag var med en kund torsdag förra veckan som hade fått förhandsbesked om avslag på sjukpenning. Av läkaren beskriven aktivitetsbegränsning koncentrerades till...

läs mer

Problem på jobbet

I många läkarintyg anger läkaren att problemen beror på arbetssituationen, konflikter och liknande. Det är önskvärt att läkaren i stället koncentrerar sig på "vardagssituationen" när det gäller att beskriva aktivitetsbegränsning. Om det endast intygas att...

läs mer