Välj en sida

Nyheter

Sjukpenning i förebyggande syfte

Sjukpenning i förebyggande syfte – Socialförsäkringsbalken 27 kap § 6 Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i ett mål från 2019, mål 67-19 att bestämmelserna om förebyggande inte undantar den som är arbetslös från rätten till ersättning. ”En försäkrad har rätt...

läs mer

Tillfälligt avbrott med hjälp

Hej Även jag har drabbats av sjukdom om måste avstå från arbete fram till början februari nästa år, 2024 Önskar alla en TREVLIG JUL OCH GOTT NYTT ÅR //Göran

läs mer

Uppehåll till ca februari 2024

På grund av hälsotillstånd, tillfälligt, måste jag avbryta nya förfrågningar och uppdrag till ca 1 februari 2024. Pågående ärenden fortsätter jag med. Alltså de som är påbörjade. Önskar alla en trevlig jul och Gott nytt år //Göran Söderlund

läs mer

FRÅN ÄRENDE 2023-11-01

”Försäkringskassan har prövat mitt ärende på nytt och beaktat mina synpunkter samt kompletterande underlag men finner inte skäl för ändring av tidigare beslut. Min arbetsförmåga bedöms inte nedsatt med minst en fjärdedel på grund av medicinska skäl i förhållande till...

läs mer

KRONISKA SJUKDOMAR

Kroniska sjukdomar är långvariga (mer än tre månader) eller livslånga hälsotillstånd som det vanligen inte finns något effektivt medicinskt botemedel till. Synonymer till kronisk långvarig, ständig, varaktig, permanent, ihållande, obotlig

läs mer

HABILITERING/REHABILITERING

EU-konventionen Artikel 26 Habilitering och Rehabilitering Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt. Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut. Habilitering, att lära sig leva med...

läs mer

VIKTIG TEXT VID ANSÖKAN OM SJUKERSÄTTNING

”Din arbetsförmåga ska vara nedsatt för all överskådlig framtid, oavsett arbete, inklusive anpassat, skyddat eller lönebidragsarbete. Alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda, såväl medicinska som arbetslivsinriktade. Eventuella åtgärder som behövs ska betraktas som...

läs mer

ARBETSOFÖRMÅGA

Arbetsoförmåga Enligt gällande EU-lag är följande fastställt: ”de behandlande läkarna utfärdar intyg om arbetsoförmåga” Observera alltså att läkarintyg inte är ett sjukintyg, utan ”Intyg om arbetsoförmåga”.

läs mer

Aktuellt ärende 31 oktober 2023

Texttyp: Försäkringskassan – text av Försäkringskassan. Försäkringskassan – text av ombud Göran Söderlund ”I februari 2023 deltog jag i en aktivitetsutredning, AFU. Av denna framkommer att jag har lätta begränsningar avseende psykiska funktioner. Jag visar förmåga att...

läs mer

Avveckla/Utveckla?

Åren går även för mig. Kommer dock fortfarande att arbeta. Utöver 31 års anställning på Försäkringskassan har jag i ca 18 år arbetat med de som får avslag på sökt ersättning. Jag har begränsat mig till sjukpenning/sjukersättning/sjukpenninggrundande inkomst, SGI....

läs mer

Ytterligare

Vill bara meddela dig att vi vann mot FK Så tusen tack för all hjälp. 😄 🍾😄✌️😀

läs mer

Nytt positivt besked

I torsdags kom brevet från Försäkringskassan om att min sjukersättnings ansökan blivit godkänd

läs mer

Utmattningssyndrom

HFD dom 5070-5071-21  2022-11-16, (prejudicerande) Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från personen det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning. HFD har kommit fram till att det för rätt till...

läs mer

Åter i arbete

Efter en månads uppehåll har jag åter startat upp att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan, när det gäller ärenden som gäller sjukpenning/sjukersättning. Rådgivning och att skriva omprövning/överklagan. Det kan vara besvärligt att nå mig per telefon. Mail...

läs mer

Egen ledighet

Jag måste tyvärr ta ledigt augusti månad ut och räknar med att dra börja igen 1 september.

läs mer

Semester?

Är bortrest v 32, 5 augusti - 12 augusti. Övrig tid = arbete med de som behöver hjälp när det gäller avslag på ersättning från Försäkringskassan. Sjukpenning, sjukersättning och sjukpenninggrundande inkomst, SGI. 🌞🌞🌞

läs mer

Framgång i FR

Hej Göran,Har den stora glädjen att meddela att jag VUNNIT i F-rätten mot FK😃YIPPIIIII äntligen fick man rätt mot dem😃Nu hoppas jag bara att FK inte överklagar F-rättens dom.Vill i alla fall passa på att tacka dig så mycket för all hjälp jag fått av dig. Det är DIN...

läs mer

Anamnes/egna uppgifter

Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud. Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som behandlande läkare tror på och därmed intygar med sin medicinska kunskap hur resp diagnos påverkar hälsotillståndet. Sjukskrivningen grundar sig på psykiatriskt...

läs mer

AFU, Arbetsförmågeutredning

AFU – teambaserad medicinsk utredning Landstingen kan göra fördjupade medicinska utredningar åt Försäkringskassan. Ersättning till landstinget utgår från sjukskrivningsmiljarden. Försäkringskassan beställer från landstinget. Målgrupp för AFU är de försäkrade som har...

läs mer

Arbetsförmåga

Arbetsförmåga Enligt gällande EU-lag är följande fastställt: ”Behandlande läkare utfärdar medicinskt underlag (intyg/utlåtande) om arbetsoförmåga. Läkaren bedömer funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning, grad. Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion,...

läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Nytt lyckat ärende som jag skrev. Med bland annat diagnos ME/CFS. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att NN har rätt till hel sjukersättning från och med juli 2021 Förvaltningsrätten konstaterar att för en diagnos som ME/CFS finns det sällan...

läs mer

Från ett ärende jag skriver

Försäkringskassans bedömning grundas på ett hypotetiskt antagande, ” det kan vara aktuellt med proteskirurgi efter viktnedgång, som kan leda till att min arbetsförmåga på sikt förbättras”. Det kan inte vara rimligt och rättssäkert att använda detta som avslag på mitt...

läs mer

Föreläsning

Ångestsyndromsällskapet, Göteborg Jag fick följande återkoppling från Administratör/informatör/rådgivare Hej Göran! Tack för en fantastisk föreläsning som var både pedagogisk,givande och personlig. Jag tyckte du var otroligt trevlig med fin personlighet och hoppas...

läs mer