Välj en sida

Nyheter

Trevligt besked till midsommar

Hej,Vill med glädje meddela att domen kom idag och jag vann. Tack för all hjälp på vägen.Bifogar domen Gäller sjukersättning (Förvaltningsrätten) Allt Gott,Kent SÅ GE INTE UPP!!!

läs mer

Ofullständiga medicinska underlag

Enligt Riksrevisionen, ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen) och Försäkringskassans eget regelverk är det inte tillåtet att motivera ett avslagsbeslut med att det saknas tillräcklig beskrivning i en för beslut avgörande omständighet. I ett sådant läge ska...

läs mer

Assistansersättning

Fler får assistansersättning efter lagändringar Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar att hjälp med andning och måltider i form av sondmatning ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. I två nya rapporter...

läs mer

GLAD PÅSK

Jag är bortrest 14 - 19 april och kommer inte att svara på mail. Iofs har jag telefon med och har kanske tid att svara. Annars full fart igen efter ledigheten Önskar de som ser detta en GLAD PÅSK med sedvanliga tillbehör

läs mer

Journalanteckning från Föräkringskassan

Journalanteckningar Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rörmyndighetens ansvarsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den enskildes...

läs mer

Arbetsförmågeutredning, AFU

Det förekommer att Försäkringskassan vill få en AFU genomförd innan de tar beslut. Jag brukar få förfrågan om man måste genomgå en sådan. Jag brukar tycka att det är positivt att FK vill fixa en utredning. då tarde i alla fall inte beslut utan närmare undersökning....

läs mer

Arbetsoförmåga

Enligt gällande EU-lag är följande fastställt: ”de behandlande läkarna utfärdar intyg om arbetsoförmåga” Observera alltså att läkarintyg inte är ett sjukintyg, utan ”Intyg om arbetsoförmåga”.

läs mer

Kopierade läkarintyg

Det förekommer ofta att läkaren kopierar föregående underlag, vilket får Försäkringskassan att anmärka på "att det har inte tillförts ny information. Det är alltså viktigt att tillföra något, t.ex. att tillståndet är oförändrat eller möjligen försämrat. jag brukar i...

läs mer

Tips inför läkarbesök

Försäkringskassan har lite svårt att tolka vad läkarna anger/bedömer som Aktivitetsbegränsning. Det underlättar om du själv skriver ner vad du inte klarar av i det vardagliga livet, t.ex. ”Min brist på sömn leder till konstant trötthet. Som jag nämnt tidigare så tar...

läs mer

+++++

Hej!Jag vill bara uppdatera lite kring sjukersättningen och det är nämligen så att den har gått igenom nu i februari��

läs mer

Komplettering vid avslagsbeslut

Vi beslut om avslag från FK gällande sökt ersättning är det bra om du inför omprövning/överklagan visar läkaren vad FK haft för motivering och ber att läkaren skriver skrivelse med rubrik "Förtydligande/komplettering" till tidigare underlag och att i denna skrivelse...

läs mer

Journalanteckningar

Handläggarna på FK måste journalföra vad som händer i ditt ärende. Det hamnar i Journalanteckningar och dessa är oxå dina enligt Förvaltningslagen. När man begär/kräver att få dessa så ska FK snarast se till att du får dem. Fk har börjat ta betalt, vilket jag är...

läs mer

Ansöka om sjukersättning

Det har på senare tid kommit en hel del information till mig om att behandlande läkare gör ansökan om sjukersättning. Det måste vara du själv som fyller i och skriver under en "Ansökan om sjukersättning". till den ska du bifoga ett bra läkarutlåtande.

läs mer

Ta hand om barn vid sjukskrivning

Av den försäkrades mail framgår däremot att det är ofta hon kör yngsta dottern till skolan. Senare under dagen antingen hämtar hon dottern från skolan och kär henne till träning som är 3 dagar i veckan eller inväntar hon sonen som kär dottern hem från skolan med EPA...

läs mer

ME/CFS

Intressant länk "En rättsanalys av ärenden som rör ME/CFS"  https://myndighetsjuridik.se/nyheter/en-rattsanalys-av-arenden-som-ror-me-cfs

läs mer

Försäkringskassan – Förvaltningsrätten

En  intressant frågestund med Försäkringskassans Generaldirektör Nils Öberg och Afa. Länk nedan..52 minuter in i klippet säger Nils Öberg att Försäkringskassan inte har någon anledning att ifrågasätta om förvaltningsrätten har fattat rätt beslut och Försäkringskassan...

läs mer

Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR

Enligt prop. 1994/95:147 FMR har en rådgivande funktion i medicinska frågor. Deras uppgift är att bedöma kvalitet och innehåll i tillgängligt medicinskt material rörande det medicinska tillståndet och dess konsekvenser i förhållande till arbetsförmågan. FMR ska hjälpa...

läs mer

Bilagor

Jag får många som undrar varför jag skickar med domar som gäller andra personer tillsammans med det jag skriver. Det gör jag för att det finns en hel del domar som har betydelse för även "ditt" ärenden. Dessa domar är allmän handling och får alltså användas och kan...

läs mer

Bedömning

Det finns vägledande och prejudicerande domar som myndigheter ska följa. Att kräva att läkaren ska skriva så att en medicinsk inkompetent handläggare som medvetet missförstår läkaren är oacceptabelt. Att kräva att en läkare med utländsk bakgrund ska kunna svenska...

läs mer

Sjukpenning på normalnivå/fortsättningsnivå

Du kan få sjukpenning på fortsättningsnivå om Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga är nedsatt när du har fått sjukpenning i 364 dagar. Sjukpenning på fortsättningsnivå motsvarar 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst....

läs mer

Väntar du på svar

Just nu är det stor inströmning av nya ärenden, men jag försöker så snabbt det går att svara. Håll ut. svar kommer

läs mer

Journalanteckningar

Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens ansvarsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den enskildes behov av hjälp och...

läs mer

Godkänt!!!

Hej Göran För ett år sen tog min far kontakt med dig för att hjälpa mig med sjukersättning. Jag var förtvivlad för Försäkringskassan bara lovade och lovade  att de skulle söka sjukersättning åt mig men inget hända på ett år. Det första rådet jag fick av dig var...

läs mer