Välj en sida

”Försäkringskassan har prövat mitt ärende på nytt och beaktat mina synpunkter samt kompletterande underlag men finner inte skäl för ändring av tidigare beslut. Min arbetsförmåga bedöms inte nedsatt med minst en fjärdedel på grund av medicinska skäl i förhållande till ett förvärvsarbete. Det innebär att jag inte uppfyller kriterierna för att ha rätt till sjukersättning.”

Från medicinskt underlag nedan;

Aktivitetsbegränsning

Klarar inte ansträngningar, får då bröstsmärta. Nedstämdhet, ångest och sömnbesvär, nedsatt koncentration, glömsk, svårt att hantera stress. Helt 100 % nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga. Klarar inte att arbeta eller söka arbete på hela arbetsmarknaden.

Medicinsk behandling

Avslutade;

Hjärtoperation efter hjärtinfarkt, anginabesvär med stent och ballongvidgning.

Har inte jobbat på flera år. Trots olika operationer och behandling har ingen förbättring skett. Tyvärr försämring ffa depression och ångest. Nedsatt kognitiv förmåga med glömska och koncentrationsnedsättning.

Medicinska förutsättningar för arbete

Nedsatt arbetsförmåga . Klarar inte arbete eller söka arbete på hela marknaden.

Komplettering till föregående Läkarutlåtande den 26 oktober 2023, dr NN

Patienten har inte på många år haft förmåga till arbete eller söka arbete. Är helt beroende av sina barn, som förutom att de försörjer honom ekonomiskt även stöttar med alldagliga sysslor i hemmet. Klarar ej självständigt att laga mat, handla eller städa. Pga värk fallit flera gånger, går ej ut självständigt, är hemma i behov av stöttning av barn, vid t.ex läkarbesök etc.

Klarar ej heller alltid att sköta sin personliga hygien utan måste be barnen om hjälp med detta, tandborstning och dusch. Han sover bristfälligt, ständigt trött med värk, som ger svåra koncentrationsproblem.

Mot bakgrund av detta är det svårt att se att patienten skulle klara några förekommande arbeten på arbetsmarknaden.