Göran Söderlund http://goransoderlund.se hjälper dig med sjukförsäkrings- och rehabiliteriungsärenden Thu, 02 Jul 2020 20:33:03 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.7 Sjukpenning/Pandemi http://goransoderlund.se/2020/07/02/sjukpenning-pandemi/ Thu, 02 Jul 2020 20:33:02 +0000 http://goransoderlund.se/?p=375 Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt undantag för sjukskrivna med anledning av Pandemin.Beslutet innebär att den som varit sjukskriven i 180 dagar och får sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av Pandemin inte ska riskera att förlora sin sjukpenning.”Regeringens beslut innebär att fler sjukskrivna får behålla sin sjukpenning och ges bättre förutsättningar att […]

Inlägget Sjukpenning/Pandemi dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt undantag för sjukskrivna med anledning av Pandemin.Beslutet innebär att den som varit sjukskriven i 180 dagar och får sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av Pandemin inte ska riskera att förlora sin sjukpenning.”Regeringens beslut innebär att fler sjukskrivna får behålla sin sjukpenning och ges bättre förutsättningar att återgå i sitt vanliga förvärvsarbete”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.Beslutet ska även skydda från utförsäkring efter dag 365, skriver Dagens Nyheter.Undantaget gäller retroaktivt från den 2 april fram till och med den 31 december i år.

Inlägget Sjukpenning/Pandemi dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Skydda SGI http://goransoderlund.se/2020/07/01/skydda-sgi/ Wed, 01 Jul 2020 12:36:42 +0000 http://goransoderlund.se/?p=373 Om du har fått avslag på ansökan om sjukpenning finns information på sista sidan om hur du ska skydda din SGI. I vissa fall har du 25 dagar på dig att antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Under förutsättning att ditt tillstånd har försämrats […]

Inlägget Skydda SGI dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Om du har fått avslag på ansökan om sjukpenning finns information på sista sidan om hur du ska skydda din SGI.

I vissa fall har du 25 dagar på dig att antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Under förutsättning att ditt tillstånd har försämrats kan du också skydda din SGI med att göra ny sjukanmälan enligt information från en av mina kontakter på FK

Inlägget Skydda SGI dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
ledig/break http://goransoderlund.se/2020/06/15/ledig-break/ Mon, 15 Jun 2020 20:46:57 +0000 http://goransoderlund.se/?p=371 Jag kommer nu att ta ett kort uppehåll över midsommar, 16 juni till och med 30 juni

Inlägget ledig/break dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Jag kommer nu att ta ett kort uppehåll över midsommar, 16 juni till och med 30 juni

Inlägget ledig/break dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Journalanteckningar http://goransoderlund.se/2020/06/07/journalanteckningar/ Sun, 07 Jun 2020 15:15:50 +0000 http://goransoderlund.se/?p=369 Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rörmyndighetens ansvarsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt. Av 1 § följer […]

Inlägget Journalanteckningar dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rörmyndighetens ansvarsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt. Av 1 § följer att bestämmelsen om serviceskyldighet gäller all förvaltningsverksamhet hos myndigheterna.

Inlägget Journalanteckningar dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning http://goransoderlund.se/2020/05/23/funktionsnedsattning-aktivitetsbegransning/ Sat, 23 May 2020 13:38:28 +0000 http://goransoderlund.se/?p=367 Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid. Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är alltså aktivitetsbegränsningen som påverkar arbetsförmågan och inte funktions- nedsättningen. Svårigheter att genomföra olika uppgifter och handlingar. P 9 – arbetsförmågan nedsatt längre tid än den […]

Inlägget Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid.

Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är alltså aktivitetsbegränsningen som påverkar arbetsförmågan och inte funktions- nedsättningen. Svårigheter att genomföra olika uppgifter och handlingar.

P 9 – arbetsförmågan nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att;

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet avser endast genomsnittliga förlopp. Det individuella förloppet kan avsevärt skilja sig från genomsnittet.

Inlägget Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Funktionsnedsättning http://goransoderlund.se/2020/05/23/funktionsnedsattning/ Sat, 23 May 2020 11:18:35 +0000 http://goransoderlund.se/?p=365 Tänk på att punkten Funktionsnedsättning gäller observationer, testet mm vid undersökningstillfället. I alldeles för många fall, gäller mest kvinnor, är man noga med att se fräsch ut, trots att man kanske varit orolig innan läkarbesök. Kanske till och med varit sängliggande. Man ska se så sjuk ut som man verkligen är, och inte fixa tills […]

Inlägget Funktionsnedsättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Tänk på att punkten Funktionsnedsättning gäller observationer, testet mm vid undersökningstillfället. I alldeles för många fall, gäller mest kvinnor, är man noga med att se fräsch ut, trots att man kanske varit orolig innan läkarbesök. Kanske till och med varit sängliggande. Man ska se så sjuk ut som man verkligen är, och inte fixa tills ig för mycket.

Om läkaren skriver för mycket positivt under den rubriken är Försäkringskassan snabba med att snappa upp det och använda det i sitt beslut

Inlägget Funktionsnedsättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
90-dagarsregel vid sjukperiod http://goransoderlund.se/2020/05/18/90-dagarsregel-vid-sjukperiod/ Mon, 18 May 2020 14:21:20 +0000 http://goransoderlund.se/?p=363 Det finns många uppfattningar vad som gäller, men sed dom nedan från HFD. Försäkringskassans tolkning av 90 dagar. Jag letade vidare och hittade följande: ”En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat hur Försäkringskassan ska tolka begreppet sjukperiod.HFD drar slutsatsen att sjukperiod är tid då en persons arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom med […]

Inlägget 90-dagarsregel vid sjukperiod dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Det finns många uppfattningar vad som gäller, men sed dom nedan från HFD.

Försäkringskassans tolkning av 90 dagar. Jag letade vidare och hittade följande:

”En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat hur Försäkringskassan ska tolka begreppet sjukperiod.
HFD drar slutsatsen att sjukperiod är tid då en persons arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel i det vanliga arbetet oavsett om sjukpenning har betalats ut eller inte.

Det innebär att en sjukperiod kan pågå även om en person inte kan få sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan för att arbetsförmågan inte bedöms vara nedsatt i ett normalt förekommande arbete.

– HFD:s dom innebär att om en person, som tidigare har fått avslag efter dag 180, ansöker om sjukpenning på nytt och har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom mot det vanliga arbetet sedan sjukpenning senast betalades ut är det samma sjukperiod. Arbetsförmågan ska då bedömas mot ett normalt förekommande arbete redan från första dagen.

Det spelar ingen roll att det har gått 90 dagar eller mer sedan sjukpenning senast betalades ut. Eftersom det är samma sjukperiod måste personen också visa läkarintyg redan från första dagen.

Det kan ju inte innebära annat än att det räcker inte att man inte fått sjukpenning under 90 dagar man måste även ha visat att man varit helt arbetsför.

Inlägget 90-dagarsregel vid sjukperiod dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Min bevisbörda som försäkrad http://goransoderlund.se/2020/05/17/min-bevisborda-som-forsakrad/ Sun, 17 May 2020 13:06:16 +0000 http://goransoderlund.se/?p=361 Det är jag, som försäkrad, som har ”bevisbördan” för att min arbetsförmåga är nedsatt. Det är då av allra största vikt att jag delges vad som ytterligare behöver förtydligas, bevisas, gällande mina medicinska underlag. Att en sådan bevisbörda anses ligga på mig, som försäkrad, innebär emellertid inte att Försäkringskassan, om den bevisning i form av […]

Inlägget Min bevisbörda som försäkrad dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Det är jag, som försäkrad, som har ”bevisbördan” för att min arbetsförmåga är nedsatt. Det är då av allra största vikt att jag delges vad som ytterligare behöver förtydligas, bevisas, gällande mina medicinska underlag. Att en sådan bevisbörda anses ligga på mig, som försäkrad, innebär emellertid inte att Försäkringskassan, om den bevisning i form av medicinska underlag, som presenteras av mig, anses bristfälliga i något avseende, utan vidare kan vägra mig ersättning.

Inlägget Min bevisbörda som försäkrad dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Bedömning/Motivering till beslut http://goransoderlund.se/2020/05/17/bedomning-motivering-till-beslut/ Sun, 17 May 2020 13:04:45 +0000 http://goransoderlund.se/?p=359 I EUROPEISKAUNIONENS STADGAR OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA, Artikel 41, Rätt till god förvaltning, finns att läsa, ”Var och en har rätt att få sina angelägen- heter behandlade opartiskt och rättvist samt att jag har rätt till en motivering av det beslut som gäller mig. Jag vill börja med det som gäller motivering till beslut. Det […]

Inlägget Bedömning/Motivering till beslut dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
I EUROPEISKAUNIONENS STADGAR OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA, Artikel 41, Rätt till god förvaltning, finns att läsa, ”Var och en har rätt att få sina angelägen- heter behandlade opartiskt och rättvist samt att jag har rätt till en motivering av det beslut som gäller mig.

Jag vill börja med det som gäller motivering till beslut. Det dokument som jag fått med avslag på min ansökan om sjukpenning/sjukersättning innehåller mycket riktigt följande rubrik, ”Motivering till beslut”.

Försäkringskassan har att förhålla sig till information ur Socialförsäkringsbalken, det lagstöd som gäller för alla medborgare.

I beslut om avslag framgår ”redovisa vad FK bedömer”.

Under rubriken ”Motivering till beslut” gör Försäkringskassan, en bedömning som för mig blir ett negativt beslut gällande min ansökan om sjukpenning/ sjukersättning. En bedömning där FK skriver att de medicinska underlagen inte styrker mitt yrkande om ersättning.

Försäkringskassan har gjort en bedömning av min arbetsförmåga utifrån de underlag jag skickat in. Försäkringskassan ska bedöma min arbetsförmåga utifrån det lagrum man har att förhålla sig till samt vilken ersättning jag söker. Här är det dock viktigt att man kallar saker för vad det är, en bedömning är en bedömning, och inte en motivering. En bedömning är en granskning, värdering eller skattning.

Försäkringskassans bedömning i mitt ärende är att de medicinska underlagen inte styrker att min arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i normalt förekommande arbete/i ett för mig lämpligt arbete, anpassat efter mina begränsningar.

Försäkringskassan skriver på sista sidan i beslutet att om jag tycker att beslutet är fel kan jag begära omprövning/överklagan. Jag behöver för att kunna göra en rättssäker prövning en förklaring, en grund, skälen till att mina medicinska underlag inte är tillräckligt bra. Det av Försäkringskassan producerade beslutet innehåller inte någon motivering och blir för mig väldigt otydligt och svårt att pröva på ett rättssäkert sätt. En motivering är att ange en förklaring, skäl till att man kommit fram till en specifik bedömning.

Inlägget Bedömning/Motivering till beslut dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Objektiva undersökningsfynd http://goransoderlund.se/2020/05/17/objektiva-undersokningsfynd-2/ Sun, 17 May 2020 13:00:42 +0000 http://goransoderlund.se/?p=357 Det går inte att fastställa diagnosen utifrån objektiva undersökningsfynd utan fastställandet av diagnosen bygger på genomgången anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären samt läkarens undersökning. De medicinska underlagen är utförligt beskrivna. När det gäller kravet på att de ska finnas strikt objektiva undersökningsfynd för att kunna beviljas ersättning saknar detta stöd i […]

Inlägget Objektiva undersökningsfynd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Det går inte att fastställa diagnosen utifrån objektiva undersökningsfynd utan fastställandet av diagnosen bygger på genomgången anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären samt läkarens undersökning. De medicinska underlagen är utförligt beskrivna.

När det gäller kravet på att de ska finnas strikt objektiva undersökningsfynd för att kunna beviljas ersättning saknar detta stöd i rättstillämpningen.

Från Försäkringskassans vägledning 2015:1, version 5, sidan 67 angående förväntningar och krav om objektiva fynd:”I rättspraxis betonas ofta att en bedömning av rätten till sjukxxxx måste göras utifrån underlag som innehåller en tydlig beskrivning av sjukdomen och de funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som den ger. Man understryker att bedömningen så långt möjligt och rimligt ska utgå från ska utgå från objektiva fynd, tester och observationer och att läkarens bedömning inte i sig är avgörande för om sjukxxxx beviljas”.

Försäkringskassan slår därmed fast att objektiva fynd inte är ett absolut krav utan att bedömningen ska baseras på sådana fynd när det är rimligt.

Inlägget Objektiva undersökningsfynd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>