Göran Söderlund https://goransoderlund.se hjälper dig med sjukförsäkrings- och rehabiliteriungsärenden Sun, 15 Nov 2020 09:15:25 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.9 Positivt mail https://goransoderlund.se/2020/11/12/positivt-mail/ Thu, 12 Nov 2020 08:41:59 +0000 http://goransoderlund.se/?p=409 Idag fick jag ett samtal från FK. De kommer att acceptera Förvaltningsrätten dom….✌✌✌Tack än en gång för all hjälp och stöd. Du var en av de få som inte gav upp hoppet för att jag skulle kunna lyckas med denna kamp en dag och uppmuntrade mig att kämpa vidare.Många kramar och bästa önskningar 🙏🌹❤️N

Inlägget Positivt mail dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Idag fick jag ett samtal från FK. De kommer att acceptera Förvaltningsrätten dom….✌✌✌
Tack än en gång för all hjälp och stöd. Du var en av de få som inte gav upp hoppet för att jag skulle kunna lyckas med denna kamp en dag och uppmuntrade mig att kämpa vidare.
Många kramar och bästa önskningar 🙏🌹❤N

Inlägget Positivt mail dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Vanliga arbeten på arbetsmarknaden https://goransoderlund.se/2020/11/07/vanliga-arbeten-pa-arbetsmarknaden/ Sat, 07 Nov 2020 09:28:07 +0000 http://goransoderlund.se/?p=407 När Försäkringskassan ska bedöma en persons förmåga att klara att stå till arbetsmarknadens förfogande går det att hämta vägledning i Högsta förvaltningsdomstolens dom i Mål nr 607-17, 26 juni 2018. I domslutet framgår att för att en person ska anses kunna stå till arbetsmarknadens förfogande ska det ”röra sig om vanliga arbeten som den försäkrade […]

Inlägget Vanliga arbeten på arbetsmarknaden dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
När Försäkringskassan ska bedöma en persons förmåga att klara att stå till arbetsmarknadens förfogande går det att hämta vägledning i Högsta förvaltningsdomstolens dom i Mål nr 607-17, 26 juni 2018.

I domslutet framgår att för att en person ska anses kunna stå till arbetsmarknadens förfogande ska det ”röra sig om vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Anställningar som på något sätt subventioneras av det allmänna (t.ex. anställning med lönebidrag eller inom Samhall ) kan inte anses ingå i begreppet. Med arbetsmarknaden avses den nationella arbetsmarknaden”.

Inlägget Vanliga arbeten på arbetsmarknaden dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Sjukersättning för tid efter ansökan https://goransoderlund.se/2020/11/01/sjukersattning-for-tid-efter-ansokan/ Sun, 01 Nov 2020 09:34:47 +0000 http://goransoderlund.se/?p=405 När Försäkringskassan prövar ett ärende som gäller rätten till sjukersättning ska Försäkringskassan även ta ställning till om rätt till sjukersättning kan föreligga vid ett senare tillfälle än vad som anges i ansökan. Det kan till exempel röra sig om fall där funktionsförmågan försämrats efter det det datum ansökan gäller ifrån. Bedömningen ska göras utifrån de […]

Inlägget Sjukersättning för tid efter ansökan dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
När Försäkringskassan prövar ett ärende som gäller rätten till sjukersättning ska Försäkringskassan även ta ställning till om rätt till sjukersättning kan föreligga vid ett senare tillfälle än vad som anges i ansökan. Det kan till exempel röra sig om fall där funktionsförmågan försämrats efter det det datum ansökan gäller ifrån. Bedömningen ska göras utifrån de förhållanden som föreligger när Försäkringskassan fattar beslutet.

Detta innebär att Försäkringskassan i fall vid prövningen kan bevilja dig sjukersättning från en senare tidpunkt än den du ansökt från om nya medicinska underlag styrker att ditt hälsotillstånd försämrats. Det gäller även slutliga beslut efter det att du fått ett preliminärt beslut.

14 §   Sjukersättning eller aktivitetsersättning lämnas från och med den månad då rätten till förmånen har uppkommit, dock inte för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden.

Inlägget Sjukersättning för tid efter ansökan dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning https://goransoderlund.se/2020/09/28/funktionsnedsattning-aktivitetsbegransning-2/ Mon, 28 Sep 2020 09:55:43 +0000 http://goransoderlund.se/?p=403 Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid. Det är viktigt att det gäller observationer vid undersökningstillfället och även värdera om vissa observationer kan vara enbart vid läkarbesöket. Exempelvis om läkaren anger u.a., Bra verbal och emotionell kontakt är det inte säkert att det […]

Inlägget Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid.

Det är viktigt att det gäller observationer vid undersökningstillfället och även värdera om vissa observationer kan vara enbart vid läkarbesöket. Exempelvis om läkaren anger u.a.,

Bra verbal och emotionell kontakt är det inte säkert att det gäller vid annan tid, men Försäkringskassan är snabba på att använda detta i motivering till beslut.

Aktivitetsbegränsning

Den viktigaste punkten i ett medicinskt underlag. Det är bra om läkaren inför ett läkarbesök för läkarintyg/utlåtande ber patienten själv skriva vad hen inte klarar att göra på grund av sin sjukdom. Såväl i arbete som i vardagssituation. Om läkaren medicinskt bedömer att det är OK, kan det dateras och vidimeras eller skrivas av och ingå i det medicinska underlaget.

Nedan ett exempel som fick Försäkringskassan att ändra sig redan efter första skrivelsen.

Inlägget Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Rehabilitering/habilitering https://goransoderlund.se/2020/09/28/rehabilitering-habilitering/ Mon, 28 Sep 2020 09:54:10 +0000 http://goransoderlund.se/?p=401 När det gäller sjukersättning gäller att alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade. Ändå förekommer i läkarutlåtande att läkare bedömer att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid men att fortsatta rehabiliteringsinsatser gäller. Det innebär att det blir avslag på sökt sjukersättning. Men, om det egentligen framgår att det är habilitering blir det […]

Inlägget Rehabilitering/habilitering dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
När det gäller sjukersättning gäller att alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade.

Ändå förekommer i läkarutlåtande att läkare bedömer att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid men att fortsatta rehabiliteringsinsatser gäller.

Det innebär att det blir avslag på sökt sjukersättning. Men, om det egentligen framgår att det är habilitering blir det en annan bedömning.

EU-konventionen

Artikel 26

Habilitering och Rehabilitering

Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.

Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.

Inlägget Rehabilitering/habilitering dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Högsta förvaltningsdomstolen https://goransoderlund.se/2020/09/28/hogsta-forvaltningsdomstolen/ Mon, 28 Sep 2020 09:50:56 +0000 http://goransoderlund.se/?p=399 Om Kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd kan man begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Föra att få prövningstillstånd krävs antingen att målet ska vara juridiskt vägledande eller att det funnits SYNNERLIGA SKÄL. Jag brukar inte, vill inte gärna fortsätta processen till Högsta förvaltningsrätten, då det i ärenden med Försäkringskassan verkar omöjligt att få prövningstillstånd. Men om du, […]

Inlägget Högsta förvaltningsdomstolen dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Om Kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd kan man begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Föra att få prövningstillstånd krävs antingen att målet ska vara juridiskt vägledande eller att det funnits SYNNERLIGA SKÄL.

Jag brukar inte, vill inte gärna fortsätta processen till Högsta förvaltningsrätten, då det i ärenden med Försäkringskassan verkar omöjligt att få prövningstillstånd.

Men om du, min kund, ändå vill gå vidare, skriver jag förstås, men motvilligt, då jag inte gärna fakturerar ett ärende som jag inte tror kommer att föranleda ett positivt svar.

Inlägget Högsta förvaltningsdomstolen dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Framtida nyhet? https://goransoderlund.se/2020/09/24/framtida-nyhet/ Thu, 24 Sep 2020 17:08:34 +0000 http://goransoderlund.se/?p=397 I dagsläget är bestämmelserna så att Försäkringskassan inte får ta hänsyn till omständigheter som ålder, utbildning  bosättningsförhållanden, tidigare verksamhet och andra liknande förhållanden (27 kap. 3 § socialförsäkringsbalken).  Däremot har det nyligen gjorts en så kallad statlig offentlig utredning där förslaget var att personer som uppnått den ålder då hen kan ta ut ålderspension (i dag 62 […]

Inlägget Framtida nyhet? dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
I dagsläget är bestämmelserna så att Försäkringskassan inte får ta hänsyn till omständigheter som ålder, utbildning  bosättningsförhållanden, tidigare verksamhet och andra liknande förhållanden (27 kap. 3 § socialförsäkringsbalken). 

Däremot har det nyligen gjorts en så kallad statlig offentlig utredning där förslaget var att personer som uppnått den ålder då hen kan ta ut ålderspension (i dag 62 år) ska få  sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren oavsett hur länge hen har haft nedsatt arbetsförmåga. Hon eller han skulle alltså inte bedömas mot hela arbetsmarknaden (normalt förekommande arbete) som bestämmelserna är nu. Men det är i dagsläget endast ett förslag, ingen lagändring.

Med vänlig hälsning,

Jenny Gustafsson

Inlägget Framtida nyhet? dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Normalt förekommande arbete https://goransoderlund.se/2020/09/15/normalt-forekommande-arbete/ Tue, 15 Sep 2020 07:15:54 +0000 http://goransoderlund.se/?p=394 Normalt förekommande ärende Med normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden menar Försäkringskassan något lättare arbete var som helst i Sverige oavsett om sådant finns eller inte. Om läkaren bedömer att arbetsförmågan är nedsatt är det viktigt att det i det medicinska underlaget framgår att arbetsförmågan är nedsatt oavsett arbete. Det finns dessutom en intressant dom från […]

Inlägget Normalt förekommande arbete dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Normalt förekommande ärende

Med normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden menar Försäkringskassan något lättare arbete var som helst i Sverige oavsett om sådant finns eller inte.

Om läkaren bedömer att arbetsförmågan är nedsatt är det viktigt att det i det medicinska underlaget framgår att arbetsförmågan är nedsatt oavsett arbete.

Det finns dessutom en intressant dom från Högsta förvaltningsdomstolen 11 oktober 2019, mål nr 707-19.

Inlägget Normalt förekommande arbete dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Processen med FK https://goransoderlund.se/2020/09/15/processen-med-fk/ Tue, 15 Sep 2020 07:14:50 +0000 http://goransoderlund.se/?p=392 Processen med Försäkringskassan Patienten får ett kommuniceringsbrev med möjlighet att lämna synpunkter på Försäkringskassans tänkta beslut om avslag. (meningslöst att lägga tid, ork och energi då FK redan bestämt sig) Beslut Vid avslag – omprövning till Försäkringskassans omprövningsenhet Beslut omprövningsenheten Vid avslag – överklagan till Förvaltningsrätten Under åren har jag haft ca 6500 ärenden och […]

Inlägget Processen med FK dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Processen med Försäkringskassan

  1. Patienten får ett kommuniceringsbrev med möjlighet att lämna synpunkter på Försäkringskassans tänkta beslut om avslag.

(meningslöst att lägga tid, ork och energi då FK redan bestämt sig)

  • Beslut

Vid avslag – omprövning till Försäkringskassans omprövningsenhet

  • Beslut omprövningsenheten

Vid avslag – överklagan till Förvaltningsrätten

Under åren har jag haft ca 6500 ärenden och max 100 har fått godkänt så länge man är inom Försäkringskassans väggar. Detta oavsett bra intyg/utlåtande. Det finns en kultur inom Försäkringskassan där avslag prioriteras.

  • Dom Förvaltningsrätten

Vid avslag – prövningstillstånd till Kammarrätten

Förvaltningsrätten ändrar ca 30 % med samma underlag som Försäkringskassan haft vid avslag. Begär patienten också muntlig förhandling ökar möjligheten att få rätt. Muntlig förhandling är kostnadsfri. Behandlande läkare kan få medverka via telefon.

  • Dom Kammarrätten

Ej prövningstillstånd – prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen

Alla pågående ärenden kan kompletteras fram till dess att beslut/dom fattas.

Inlägget Processen med FK dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Datorkrasch https://goransoderlund.se/2020/08/26/datorkrasch/ Wed, 26 Aug 2020 09:03:08 +0000 http://goransoderlund.se/?p=390 Åskväder kraschade min dator 20 augusti. Därför har jag inte varit tillgänglig. Idag onsdag den 26 augusti på G igen med ny dator och ligger efter med jobb. ca 60 mail samt annat att hantera. Min datakunskap är tyvärr inte på den nivån att jag klarat allt själv, men har fått professionell hjälp av Horredsdata, […]

Inlägget Datorkrasch dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Åskväder kraschade min dator 20 augusti. Därför har jag inte varit tillgänglig. Idag onsdag den 26 augusti på G igen med ny dator och ligger efter med jobb. ca 60 mail samt annat att hantera. Min datakunskap är tyvärr inte på den nivån att jag klarat allt själv, men har fått professionell hjälp av Horredsdata, Hans Hansson.

Har därmed inte heller svarat i telefon då all tid har gått till att få ordning på datorn

Inlägget Datorkrasch dök först upp på Göran Söderlund.

]]>