Välj en sida

Behöver du hjälp...

...med ditt sjukförsäkrings- / rehabiliteringsärende?
Kontakta mig

Göran Söderlund

Mitt namn är Göran Söderlund, sedan några år tillbaka pensionär med mångårig anställning på Försäkringskassan. Med facit i hand vet jag, att det inte är enkelt att vara sjukskriven. Jag känner starkt för de drabbade, och vet att det finns mycket jag kan göra för att hjälpa dem som inte förstår det krångliga regelsystemet. Jag har lätt för att uttrycka mig i tal och skrift, klarar att läsa och tolka journaluppgifter från såväl Försäkringskassan som läkare.

Jag lyssnar och du berättar om din situation, därefter drar jag en slutsats hur vi kan ta ditt ärende vidare. Om så blir fallet följer en human prissättning. Jag arbetar både med privatpersoner och arbetsgivare.

 

PRIVATPERSONER

Jag kan hjälpa dig med ditt sjukförsäkringsärende. Inhämta uppgifter, journaler, överklaga beslut m m.

ARBETSGIVARE

Jag kan hjälpa dig med kontakterna med Försäkringskassan, blanketter m m.

KONTAKTA MIG:

Fakta om sjukpenning

  • 1 juli 2008 skärptes reglerna för att få sjukpenning.
  • De första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte klarar av ditt vanliga jobb.
  • Fram till dag 180 prövas om du kan utföra någon form av arbete på din ordinarie arbetsplats.
  • Från 181:a dagen ska du prövas mot hela arbetsmarknaden, dvs hela landet.
  • Du får behålla sjukpenningen om du inte klarar av något slags arbete. Är du mycket allvarligt sjuk kan du få sjukpenning utan tidsbegränsning.

Källa: Försäkringskassan

Senaste nyheter

Konkreta undersökningsfynd

Kammarrätten Stockholm avgjorde ett mål nyligen där domstolen menar på att sökande uppvisar en dålig koncntreation och likställer det med ett...

läs mer

Mer om Göran Söderlund

Det kanske finns anledning till att beskriva min bakgrund och varför jag började med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan.

Mitt arbete innebär inte att jag alltid anser att Försäkringskassan fattar fel beslut. Ett stort problem är att alldeles för många medicinska underlag är för dåliga för att Försäkringskassan ska kunna fatta ett rättssäkert beslut.

Jag har en bakgrund med 31 års anställning på Försäkringskassan, Älvsborgs län. Började augusti 1962.
• Kontorsbiträde
• Ambulerande kontorsbiträde
• Assistent sjukförsäkring
• Sektionschef sjukförsäkring
• Utbildningsassistent
• Utbildningsledare
• Inspektör
• Kontorschef Trollhättan
• Kontorschef Ulricehamn

Fick redan som sektionschef möjlighet att ha utbildningar, företrädesvis på internat med ämnen
• Sjukpenning
• Sjukpenninggrundande inkomst
• Utredningsteknik
• Reseersättning
• Personalutveckling

Jag har även tidigare en sex månaders EU-utbildning med viss tids vistelse i Brüssel.

När jag blev pensionär hade jag tänkt ägna fritiden åt resa, spela golf och bara ”vara”.
Fyller 79 år 19 mars 2019.
Men kort tid efter pensionering blev jag kontaktad av läkare som tyckte att jag med min bakgrund borde hjälpa läkarna då de inte får sina intyg godkända och patienterna därmed blir utan ersättning.

Jag satte in en liten radannons i BT och sedan har det bara ”rullat på” med Aftonbladet, BT, GT, TV, föreläsningar, deltagit vid muntlig förhandling Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Jag jobbar idag alla veckans dagar med att hjälpa de som behöver med rådgivning, skriva omprövning, överklagan, prövningstillstånd, är med vid läkarbesök när så önskas.

//Göran