Välj en sida

HFD dom 5070-5071-21  2022-11-16, (prejudicerande)

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från personen det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning.

HFD har kommit fram till att det för rätt till sjukpenning vid psykiatriska tillstånd inte krävs att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter som den försäkrade lämnat.

Vid psykisk sjukdom måste den behandlande läkarens bedömning i stor utsträckning utgå från de uppgifter som den försäkrade lämnar.

Det som är avgörande för bedömningen av rätten till sjukpenning är emellertid inte uppgifterna i sig utan läkarens värdering och bedömning av uppgifterna i kombination med de eventuella iakttagelser som läkaren har gjort.