Välj en sida

Är bortrest v 32, 5 augusti – 12 augusti.

Övrig tid = arbete med de som behöver hjälp när det gäller avslag på ersättning från Försäkringskassan. Sjukpenning, sjukersättning och sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

🌞🌞🌞