Välj en sida

Försäkringskassans bedömning grundas på ett hypotetiskt antagande, ” det kan vara aktuellt med proteskirurgi efter viktnedgång, som kan leda till att min arbetsförmåga på sikt förbättras”.

Det kan inte vara rimligt och rättssäkert att använda detta som avslag på mitt yrkande om hel sjukersättning. Det kan lika gärna resultera i att det inte blir någon förbättring. Om jag beviljas sjukersättning och angivna åtgärder innebär att jag återfår arbetsförmåga, är det jag som tar ställning till att avbryta eller förändra mitt yrkande om hel sjukersättning.

Hypotetisk är bildat till hypotes och betyder ’förmodad, eventuell, som grundar sig på antaganden’. En vanlig fras med hypotetisk är en hypotetisk fråga, som är en fråga eller ett problem som det inte går att ge ett säkert svar på.

Eventuella åtgärder kan lika gärna betraktas som habilitering och inte rehabilitering (re = åter = åter till arbetsförmåga)