Välj en sida

Arbetsoförmåga

Enligt gällande EU-lag är följande fastställt:

”de behandlande läkarna utfärdar intyg om arbetsoförmåga”

Observera alltså att läkarintyg inte är ett sjukintyg, utan ”Intyg om arbetsoförmåga”.