Välj en sida

Efter en månads uppehåll har jag åter startat upp att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan, när det gäller ärenden som gäller sjukpenning/sjukersättning. Rådgivning och att skriva omprövning/överklagan. Det kan vara besvärligt att nå mig per telefon. Mail till info@goransoderlund.se fungerar bäst