Välj en sida

Nyheter

Anamnes

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att jag har besvär och att det påverkar min vardag. Utredningen i målet ger emellertid inte stöd för att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt i förhållande till samtliga förvärvsarbeten på arbetsmarknaden. Rätten har vid denna...

läs mer

Positiv information

Hej, jag vill bara skicka ett tack för det du hjälper NN med. Jag har läst och kan bara konstatera, att som privatperson har man ingen chans att klara av att skriva på det sättet. Oavsett hur utgången blir, känns det väldigt bra att veta att vi gjort vad vi kan, för...

läs mer

Försäkringskassan

"I juni 2021 (OBS! Min ansökan gäller halv sjukpenning från 1 mars 2023) genomgick jag en aktivitetsförmågeutredning, AFU. Försäkringskassan bedömer att resultatet av den utredningen är fortsatt relevant då de diagnoser och begränsningar som framkommer fortfarande är...

läs mer

Sjukersättning

För all överskådlig framtid Det framgår av förarbeten till lagen (prop. 2007/08:136 s. 88 och s. 103) att det inte krävs absolut kunskap om att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det räcker med att det med största sannolikhet framgår att nedsättningen av...

läs mer

Läkarbesök

Jag var med en "kund" på läkarbesök igår gällande sjukersättning. I avslagsbeslut från Försäkringskassan framgick att det i ärendet enbart hade redovisats läkarintyg från behandlande läkare. Läkarintyg gäller för sjukpenning, läkarutlåtande ska skrivas när det gäller...

läs mer

Sammanfattning av underlag

Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid. Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är...

läs mer

Ofullständiga medicinska underlag

Det framgår att Försäkringskassan tar beslut på ofullständig skrivna läkarintyg. Det innebär i sin tur att Förvaltningsrätten tar beslut/dom på samma ofullständiga underlag. Beslut/dom blir då rättsosäker och drabbar den försäkrade. Jag är medveten om att...

läs mer

PÅSK

Jag önskar alla en GLAD PÅSK med sedvanliga tillbehör 🐥🐤🐣 Göran

läs mer

Föreläsning

Den 23 maj 2023 är jag inbjuden att hålla föreläsning för Ångestsyndromsällskapet i Göteborg. Föreläsningen sker digitalt den som är intresserad får gärna kolla. Icke medlemmar kommer att få betala 50 kronor. Jag återkommer hur det praktiskt ska fungera. Rubriken på...

läs mer

Positiv info

ej Göran! Har idag fått domen från Förvaltningsrätten. De bifaller överklagandet och ger mig rätt till sjukpenning. Skickar dig en papperskopia på domen per post. Tack för hjälpen

läs mer

Rehabilitering vs habilitering

Jag var med en kund på läkarbesök idag. Kunden har sökt sjukersättning och det blev diskussion om rehabilitering, som var Försäkringskassans motivering till avslag. För att kunna beviljas sjukersättning måste alla rehabiliteringsåtgärder vara uttömda, såväl medicinska...

läs mer

Regler om återbetalning

Från den 1 september 2022 gäller nya regler för den som får ett beslut om att betala tillbaka pengar till Försäkringskassan. De nya reglerna är en följd av en lagändring som riksdagen beslutade den 21 juni. Den som får ett beslut om att betala tillbaka...

läs mer

SGI-skydd

Alldeles för ofta uppstår problem med SGI-skydd. Vid beslut om avslag gällande sjukpenning är det viktigt att läsa vad som står på sista sidan i beslutet om vad som gäller. Antingen återgå i arbete, elleranmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen Det...

läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst SGI

Vid avslag på sökt sjukpenning är det viktigt att kolla på sista sidan i beslutet där det framgår hur man skyddar sin SGI. Om man har blir av med SGI gäller för att återfå SGI En person som påbörjar ett arbete som från början var avsett att pågå minst sex månader kan...

läs mer

Arbetsförmågeutredning AFU

AFU – teambaserad medicinsk utredning Landstingen kan göra fördjupade medicinska utredningar åt Försäkringskassan. Ersättning till landstinget utgår från sjukskrivningsmiljarden. Försäkringskassan beställer från landstinget. Målgrupp för AFU är de försäkrade som har...

läs mer

Journalanteckningar

Jag brukar rekommendera vid problem med Försäkringskassan att man ska begära journalanteckningar. Om inte annat än att det kan sätta viss press på handläggarna som har handlagt ärendet. Journalanteckningar Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna...

läs mer

Sviter efter problemresa

Efter Teneriffa resa över jul med stöld av handbagage där kontanta pengar, mobiltelefon, nycklar m.m. stals och vid hemkomsten över 300 mail har jag nu äntligen efter alla administrativa åter kommit i fas och kan fortsätta jobba med mina ärenden som gäller...

läs mer

FKs tolkning av läkarutlåtande

Beslutsmotivering från Försäkringskassan gällande sjukersättning: De medicinska underlagen beskriver att jag har besvär som idag hindrar mig men enligt min läkare så finns det medicinska insatser och utredningar som ännu inte har prövats. De underlag som ligger till...

läs mer

Telefonproblem

Hej Efter hemkomst från Teneriffa får jag tyvärr meddela att vi blev bestulna på handbagage innehållande pass, mobiltelefon, inväxlade euro, bostadsnyckel och inköpta taxfreevaror. Skedde på flygplatsen Teneriffa vid bussterminalen. Således har jag haft telefon...

läs mer

Lagändring den 1 september 2022

Särskilda regler för äldre inom sjukersättning. Lagändringen inom sjukersättningen innebär särskilda regler för personer som är 60 år eller äldre. Deras arbetsförmåga ska bedömas mot normalt förekommande arbete som de har erfarenhet av under de senaste femton åren...

läs mer