Välj en sida

Nyheter

ME/CFS

ME/Kroniskt trötthetssyndrom ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för cronic fatigue syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom. Alla kan få ME/CFS, både barn och...

läs mer

Utmattningssyndrom

Forskningsläget Utmattningssyndrom är alltså en s.k. symtomdiagnos. Forskning (avancerade röntgen- undersökningar där man tittar på hur hjärnan aktiveras i olika sammanhang) har visat att man får förändringar i hjärnan vid den här sjukdomen. Amygdala och Hyppcampus är...

läs mer

Objektiva undersökningsfynd

Objektiva undersökningsfynd Möjligen kan det vara så att såväl Försäkringskassan som Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare haft svårare att bedöma sjukdomsbilden eftersom sjukdomen är av den karaktären att det saknas objektiva undersökningsfynd. Om så är...

läs mer

Habilitering/Rehabilitering

EU-konventionen Artikel 26 Habilitering och Rehabilitering Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt. Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut. Habilitering, att lära sig leva med...

läs mer

Domar som godkänns 2021-07-08

Domstolen i Linköping ändrar hälften av besluten: ”Väldigt hög siffra” Uppdaterad 23 juni 2021Publicerad 16 juni 2021 www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/domstolen-i-linkoping-underkanner-halften-av-forsakringskassans-beslut-om-aktivitetsersattning Förvaltningsrätten i...

läs mer

Beslut/dom i Förvaltningsrätten

Domstolen i Linköping ändrar hälften av besluten: ”Väldigt hög siffra” www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/domstolen-i-linkoping-underkanner-halften-av-forsakringskassans-beslut-om-aktivitetsersattning Uppdaterad 23 juni 2021Publicerad 16 juni 2021 Förvaltningsrätten i...

läs mer

Svårt att nå mig på telefon

Jag förstår att det kan uppstå irritation då jag har minskat mitt svarande i telefon. Jag har i telefonsvar informerat om att jag vill ha kontakt via mail info@goransoderlund.se Det är naturligtvis inte bra men jag har valt detta då telefonsamtalen tenderar att bli...

läs mer

Sjukpenninggrndande inkomst SGI

Det är mycket frågor och funderingar gällande SGI. Sjukpenning baseras på fastställd SGI som motsvarar den förvärvsinkomst man har. Om man får avslag på yrkad sjukpenning måste man skydda sin SGI för framtida sjukpenning. Det framgår alltid på sista sidan i...

läs mer

Föreläsning

En föreläsning jag hade som filmades https://youtu.be/0WpGibTkUEQ Htts://yoytu.be/frcVg_pZJKI https://uoutu.be/WpepOd7fCb0

läs mer

Info från kund

Hej Göran! Vill bara tacka dig för hjälpen med överklagan till kammarrätten,jag/vi fick rätt alltså bifall i ärendet Med vänlig hälsning  Lena

läs mer

Påskledigt

Hej Jag kommer att fira Påsk 1 - 6 april och är då inte tillgänglig

läs mer

Uppdrag granskning

https://www.svtplay.se/video/30522636/uppdrag-granskning-forsakringskassan/uppdrag-granskning-forsakringskassan-regeringens-order

läs mer

Försäkringskassans ansvar

Från Borås Tidning den 19 februari 2021 ”Yttersta ansvaret ligger på oss. Vi ska klarlägga faktiska förhållanden och se till att ärendena blir ordentligt utredda så att vårt beslut överensstämmer med verkligheten” Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare på...

läs mer

Ändring ”normalt förekommande arbete”

Regeringen har den 8 februari 2021 beslutat ändra i förordningen 2020:711. Ändringen innebär att när man varit sjukskriven i 181-365 dagar fortsätter arbetsförmågan bedömas i förhållande till ordinarie arbete för period som avser tid från och med 21 december 2020. Om...

läs mer

Hel sjukersättning – arbeta?

För att kunna få hel sjukersättning ska arbetsförmågan vara helt eller i det närmaste helt nedsatt. Enligt praxis så anser man att man får arbeta 1/8 trots att man har hel sjukersättning.

läs mer

Positivt beslut

Hej Göran! Vi vann!Jag fick brev från FK:s omprövare igår kväll: De ändrar beslutet så att jag får sjukpenning 13 okt - 31 dec.Det är helt och hållet din förtjänst! Jag är så tacksam över att du tog dig tid att hjälpa mig, jag hade inte fixat detta på egen hand.Hur...

läs mer

Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR

Försäkringsmedicinsk rådgivares uppdrag Enligt prop. 1994/95:147 FMR har en rådgivande funktion i medicinska frågor. Deras uppgift är att bedöma kvalitet och innehåll i tillgängligt medicinskt material rörande det medicinska tillståndet och dess konsekvenser i...

läs mer

Anpassat arbete

Med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avses vanliga arbeten som den försäkrad trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Hans eller hennes kvarvarande...

läs mer

Hänvisning till tidigare intyg

Det förekommer, ganska ofta, att behandlande läkare i aktuellt läkarintyg hänvisar till tidigare läkarintyg. Man kan inte förutsätta att Försäkrings- kassan letar fram tidigare läkarintyg. Tala om för läkaren att sjukpenning är en dag-för-dag ersättning och att all...

läs mer

Egna uppgifter

Det förekommer ofta att FK i sin motivering till avslag anger att det i intyget är dina egna uppgifter. Då har FK inte kunskap om Egna uppgifter Anamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud. Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som...

läs mer

Sjukersättning

När Försäkringskassan prövar ett ärende som gäller rätten till sjukersättning ska Försäkringskassan även ta ställning till om rätt till sjukersättning kan föreligga vid ett senare tillfälle än vad som anges i ansökan. Det kan till exempel röra sig om fall där...

läs mer