Välj en sida

Beslutsmotivering från Försäkringskassan gällande sjukersättning:

De medicinska underlagen beskriver att jag har besvär som idag hindrar mig men enligt min läkare så finns det medicinska insatser och utredningar som ännu inte har prövats. De underlag som ligger till grund för prövningen bedöms därför inte visa att min arbetsförmåga idag är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till alla arbeten.

Läkarens bedömning av arbetsförmåga:

Läkarutlåtande den 12 maj 2022:

Medicinska förutsättningar för arbete

Arbetsförmågan bedöms vara helt nedsatt på överskådlig framtid. De besvär som hindrar patienten från att arbeta är kroniska och permanenta. Patienten är färdigutredd och ytterligare behandlingar kan inte förbättra arbetsförmågan. Nuvarande behandling syftar enbart till att minska lidande och bevara återståe3nde funktioner

Vad kan patienten göra trots sin sjukdom

Personlig hygien. Ordna frukost, steka ägg, värma upp färdiga matlådor. Sköta om katten. Transportera sig kortare sträckor i bil till vårdcentral eller för att besöka familj/pojkvän. Bedöms ej ha psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik. Bevarad intellektuell funktion

Övriga upplysningar 2022-05-12

Väsentligen oförändrad i sitt mående och tillstånd

EU-konventionen

Artikel 26

Habilitering och Rehabilitering

Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.

Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.