Välj en sida

Jag var med en ”kund” på läkarbesök igår gällande sjukersättning. I avslagsbeslut från Försäkringskassan framgick att det i ärendet enbart hade redovisats läkarintyg från behandlande läkare. Läkarintyg gäller för sjukpenning, läkarutlåtande ska skrivas när det gäller sjukersättning. Läkaren ansåg att det räckte med att han hade meddelat handläggare på Försäkringskassan muntligt och att det då inte behövdes läkarutlåtande. Naturligtvis helt fel, då det måste finnas ett läkarutlåtande med datum och namn. Dessutom ansåg läkaren att det räckte med att det fanns en Arbetsförmåge- utredning, AFU, där det angavs att prognosen visar att sjukdomstillstånd finns. AFU genomförs på några dagar och de ska inte ta ställning om arbetsförmågans nedsättning. Jag har haft kontakt med ett stort antal AFU i landet.

AFU – ”Vi får inte uttala oss om arbetsförmåga eller ha åsikter om huruvida den försäkrade är berättigad till ersättning eller inte. Vi skall endast beskriva personen så bra vi kan utifrån de resultat som framkommer under utredningen som teamet har kommit fram till.”

Vi fick läkaren att förstå att han behövde skriva ett förtydligande/komplettering eftersom ett nytt LUH inte godkänns av Försäkringskassan ”Det underlaget hade vi inte när vi tog beslut”.

Läkarintyg gäller dag-för-dag och Läkarutlåtande för all överskådlig framtid.

Dessutom har jag beställt journalanteckningar från Försäkringskassan, eftersom de är skyldiga att föra journaler och dessa journaler är enligt Förvaltningsrätten den försäkrades, ”din”.

Läkaren kommer att skriva bland annat ”Arbetsförmågan är helt nedsatt för all överskådlig framtid. Alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda, såväl medicinska som arbetslivsinriktade. Eventuella åtgärder som behövs ska betraktas som habilitering och inte rehabilitering.

EU-konventionen

Artikel 26

Habilitering och Rehabilitering

Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.

Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.