Välj en sida

Jag var med en kund på läkarbesök idag. Kunden har sökt sjukersättning och det blev diskussion om rehabilitering, som var Försäkringskassans motivering till avslag.

För att kunna beviljas sjukersättning måste alla rehabiliteringsåtgärder vara uttömda, såväl medicinska som arbetslivsinriktade. Arbetsförmågan ska bedömas vara nedsatt för all överskådlig framtid oavsett arbete.

Läkarna har inte alltid klart för sig att skilja på habilitering och rehabilitering när de skriver.

EU-konventionen

Artikel 26

Habilitering och Rehabilitering

Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.

Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.

Alltså – om läkaren i läkarutlåtande för sjukersättning anger rehabilitering betyder det att alla rehabiliteringsåtgärder inte är uttömda.