Välj en sida

Efter Teneriffa resa över jul med stöld av handbagage där kontanta pengar, mobiltelefon, nycklar m.m. stals och vid hemkomsten över 300 mail har jag nu äntligen efter alla administrativa åter kommit i fas och kan fortsätta jobba med mina ärenden som gäller Försäkringskassan. Såväl telefon som mail har varit svårt att nå, men nu har jag en ny telefon med samma nummer som tidigare, 0703 411119 samt mailadress info@goransoderlund.se.

Mycket behövde göras, såväl på Teneriffa som hemma. Kontakter med flygplatsen på Teneriffa, polis på Teneriffa, kontakt med bank och mobilabonnent, kravbrev till TUI, kontakt med IF Försäkringsbolag m.m.