Välj en sida

Åren går även för mig. Kommer dock fortfarande att arbeta.

Utöver 31 års anställning på Försäkringskassan har jag i ca 18 år arbetat med de som får avslag på sökt ersättning. Jag har begränsat mig till sjukpenning/sjukersättning/sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Skrivit insändare, haft föreläsningar, några nyhetsprogram i TV.

Jag kommer i inlägg redogöra en hel del som har betydelse för handläggning av dessa ärenden, när det gäller Försäkringskassan, läkare samt övriga engagerade.

Jag är inte jurist, inte advokat, men har min bakgrund som min kunskapsgrund.