Välj en sida

”Din arbetsförmåga ska vara nedsatt för all överskådlig framtid, oavsett arbete, inklusive anpassat, skyddat eller lönebidragsarbete. Alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda, såväl medicinska som arbetslivsinriktade. Eventuella åtgärder som behövs ska betraktas som habilitering och inte rehabilitering.”