Välj en sida

Nyheter

Komplettering/förtydligande

Ofta är medicinska underlag dåligt formulerade. Om Försäkringskassan tagit beslut med dessa som grund finns en utredningsskyldighet som inte alltid fullgörs. Om läkaren skriver ett nytt intyg/utlåtande efter att beslut fattats svara Försäkringskassan med att "Det...

läs mer

CoronaPåsk

Jag önskar alla som besöker denna sida EN GLAD PÅSK trots Corona och besvärligheter med sjukdom och virus samt förstås Försäkringskassan

läs mer

Koronaviruset

Mitt jobb påverkas inte så länge jag är frisk, vilket jag bedömer mig vara. Alltså, min verksamhet med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan när det gäller sjukpenning, sjukersättning och SGI, fortsätter utan avbrott.

läs mer

Lång tid hos Förvaltningsrätten

Idag, 17 mars 2020, besked om att ärende som gäller sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och övriga försäkringsmål är 13 till 17 månader

läs mer

Drabbad av Corona?

Nej, men reser till Kreta för att fira min 80 års födelsedag och är borta 15 mars - 2 april 2020. Under tiden kan jag således inte svara på mail och frågeställningar. Är det akut så kan ni kolla med Jari Qvarnberger, jari@hqradgivning.se eller Alex Firat,...

läs mer

Artikel om FK

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2041/1967 Källa: Socialmedicinsk tidskrift

läs mer

Domar Förvaltningsrätt, Kammarrätt

Jag har blivit kontaktad av "kunder" som tror att jag skickat med domar som inte gäller för den jag skriver för. Dessa domar är som bilaga till Förvaltningsrätten, Kammarrätten för att ge en "fingervisning" om avgjorda mål som också kan ha betydelse i aktuellt ärende....

läs mer

SGI, Sjukpenninggrundande inkomst

SGI (sjukpenninggrundande inkomst) Vid beslut om avslag gällande sjukpenning finns på sista sidan viktig information som gäller att skydda sin SGI. Första vardagen efter att du tagit del av beslutet, eller 25 dagar till Aretsförmedlingen måste du antingen återgå i...

läs mer

Objektiva undersökningsfynd

Text nedan brukar jag använda, till viss del, när Försäkringskassan efterlyser "objektiva undersökningsfynd" Objektiva undersökningsfynd Forskningsläget: Artikel om ”kultursjukdomarna” i läkartidningen den 28 oktober 2008 skriven av Anders Lundin, läkare vid...

läs mer

Sysselsättning vid hel sjukersättning

I beslut från Försäkringskassan framgår "Den som har hel sjukersättning har ett visst utrymmer för att ägna sig åt sysslor som kan jämställas med arbete utan att sjukersättningen påverkas. Utrymmet motsvarar en åttondel av normal heltid. Normalt helt motsvarar 40...

läs mer

Arbetsrätt

Autoprenad, consulting kan hjälpa dig om du får problem med konflikter mellan arbetsgivare, anställning, uppsägning, tjänstledighet, sjukdom, omplacering. Finns på Lilla Torget 2 i Alingsås Peter Galatius, 070 912 27 96 Ellinor Dahlvid, 070 912 27 95

läs mer