Välj en sida

Lag ändringen innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en given yrkesgrupp. Det betyder att Försäkringskassan vid ett beslut om att inte bevilja sjukpenning vid bedömningen mot normalt förekommande arbete ska ange en eller flera yrkesgrupper inom vilka den försäkrade skulle kunna klara av att arbeta. Regeringens syfte med lagändringen är att det ska bli lättare för den försäkrade att förstå beräkningen och beslutet.

Så här tolkar Försäkringskassan lagändringen; FK bedömer om det finns något arbete som du ändå skulle klara. FK tar då fram i samråd med arbetsmarknadens parter. FK tittar på vilka fysiska och psykiska krav som ställs för att klara att arbeta i de olika yrkesgrupperna. Om det finns någon yrkesgrupp som FK bedömer att du skulle kunna arbeta i, trots dina medicinska nedsättningar, så har du inte rätt till sjukpenning. Beskrivning av yrkesgrupper finns på arbetsformedlingen.se/kunskapsmaterialet.

I lagändringen står det ”Försäkringskassan ska ange en eller flera yrkesgrupper inom vilka den försäkrade skulle kunna klara av att arbeta”.

Men Försäkringskassan överlåter till var och en att kolla med Arbetsförmedlingen, vilket inte verkar vara syftet. Som jag tolkar lagen ska Försäkringskassan ange osv, och inte hänvisa till Arbetsförmedlingen.