Välj en sida

Det finns ett antal domar jag bifogar när jag skriver dessa ärenden med denna diagnos

Ett exempel;

Exempel Kammarrätten i Stockholm 2018-09-21 Mål nr 5901-5903;

”Den omständigheten att vissa diagnoser, som den i målet aktuella, ses som omstridda och ibland ifrågasatta innebär inte att et är uteslutet att erhålla sjukpenning för de symtom och begränsningar som ligger till grund för diagnosen om dessa nedsätter den försäkrades arbetsförmåga. Avsaknad av objektiva fynd bör inte tillmätas avgörande betydelse, eftersom många sjukdomar inte låter sig påvisas objektivt.”