Välj en sida

På förvaltningsrätten finns vissa mål som enligt lag eller andra bestämmelser ska avgöras med förtur. De målen avgörs före andra mål. De mål som inte har förtur avgörs enligt domstolens ordinarie turordningsprincip. Mål gällande sjukersättning avgörs huvudsakligen enligt turordningsprincipen. Vad gäller mål gällande sjukersättning arbetar förvaltningsrätten just nu med mål som kom in i januari 2021. Målet du frågar om kom in den 8 mars 2021.

Det är möjligt för en klagande att skriftligen ansöka om förtursförklaring av ett mål enligt lagen (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. En sådan ansökan ska enligt lagen beviljas om handläggningen av ett mål eller ärende har oskäligt fördröjts. Om en sådan ansökan kommer in får domstolens chef ta ställning till om så har skett i det enskilda fallet.