Välj en sida

Medicinska underlag, Försäkringskassans vägledning, version 16, sid 112

”Ett stressrelaterat tillstånd kan till exempel leda till en funktionsnedsättning i form av koncentrationssvårigheter och nedsatt uthållighet. Denna funktionsnedsättning kan i sin tur leda till en aktivitetsbegränsning som exempelvis består i problem med att vara uppmärksam, att lära sig nytt eller att genomföra en arbetsuppgift.”

Kedjan blir att patienten beskriver sin nedsatta funktion och aktivitetsbegränsning för läkaren som efter sin bedömning för ner det i ett medicinskt underlag som Försäkringskassans hand-

läggare därefter tar ställning till. Problemet är om patienten inte på egen hand förmår beskriva sin problematik och ingen tar sig tid att sätta sig in i problematiken samt föra ner det i det medicinska underlaget.