Välj en sida

Bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp

Lagändringen innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden (dag 1 för arbetslösa) ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Det betyder att Försäkringskassan vid ett beslut om att inte bevilja sjukpenning vid bedömningen mot normalt förekommande arbete SKA ANGE EN ELLER FLERA YRKESGRUPPER INOM VILKA DEN FÖRSÄKRADE SKULLE KUNNA KLARA AV ATT ARBETA. Regeringens syfte med lagändringen är att det ska bli lättare för den försäkrade att förstå bedömningen och beslutet.

Särskilda regler för äldre inom sjukersättning

Lagändringen inom sjukersättningen innebär särskilda regler för personer som är 60 år eller äldre. Deras arbetsförmåga ska bedömas mot normalt förekommande arbete som DE HAR ERFARENHET AV UNDER DE SENASTE 15 ÅREN ELLER ANDRA LÄMPLIGA ARBETEN SOM ÄR TILLGÄNGLIGA. Detta till skillnad mot idag när en persons arbetsförmåga bedöms mot alla arbeten som förekommer på arbetsmarknaden.

Svar från jurist Hanna Enander, Avd för sjukförsäkring, Verksamhetsområde Rättsligt stöd:

För anspråk på sjukpenning som sträcker sig över den 1 september 2022 då Försäkringskassan fattar beslut efter den 1 september tar Försäkringskassan ställning till hela anspråksperioden utifrån den nya lydelsen, vilket innebär att Försäkringskassan kommer att hänvisa till en/flera yrkesgrupper.