Välj en sida


Ämnen i artikeln:SfamFörsäkringskassanSveriges arbetsterapeuterMagnus IsacsonIda KåhlinSjukskrivningToppnyheter

Tidsödande kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning har länge varit ett välkänt problem för allmänläkarna, likaså att Försäkringskassan ibland gör en annan bedömning av patientens arbetsförmåga. 

Nu har socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) tillsatt en utredning, som enligt ett pressmeddelande ska analysera varför sjukskrivande läkare och Försäkringskassans handläggare gör olika bedömningar. Utredningen ska också bedöma om läkarens bedömning ska väga tyngre i sjukpenningärenden, liksom om samarbete mellan flera professioner kan leda till en bättre bedömning av arbetsförmågan och behovet av rehabiliterande insatser. 

Läs mer: Sjukintyg kan förenklas med diagnoskod direkt ur journalen 

Utredaren ska också lämna förslag på hur sådant samarbete ska främjas. 

Det välkomnas av Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. 

”Mycket bra. Ser särskilt positivt på delen av utredningen som rör flera professioner. Arbetsterapeuters kompetens används fortfarande inte tillräckligt och på ett likvärdigt sätt över landet”, skriver hon på Twitter. 

Även Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, tycker att initiativet verkar bra. 

”Det viktigaste är att sjukskrivningsprocessen ska vara tydlig”, skriver han i ett sms till Dagens Medicin. 

Magnus Isacson tycker också att det vore bra om läkare på Försäkringskassan gjorde en egen bedömning om de har en annan åsikt än sjukskrivande läkare. 

”När vi har gjort vår bedömning tillför det sällan så mycket att vi ska sitta och komplettera,”, skriver han. 

Vem som ska utreda är enligt socialförsäkringsministerns pressekreterare inte beslutat än.

Utredningen ska vara klar 7 juni 2023.