Välj en sida

Förvaltningsrätten ändrar 30 – 35 % av ärenden med samma underlag som Försäkringskassan haft vid avslag.

Du kan begära muntlig förhandling och även då meddela att du vill ha med din behandlande läkare via telefonintervju. Då ökar möjligheten att få rätt eftersom Förvaltningsrätten inte enbart fattar dom på de underlag som finns.

En muntlig förhandling tar ca 45 minuter och är kostnadsfri.