Välj en sida

Hej,
Vill med glädje meddela att domen kom idag och jag vann.

Tack för all hjälp på vägen.
Bifogar domen

Gäller sjukersättning (Förvaltningsrätten)

Allt Gott,
Kent

SÅ GE INTE UPP!!!