Välj en sida

Nyheter

Resultat av bra formulerat intyg

Håller just på med ett ärende som gäller sjukpenning. Perioden gäller 1 april - 30 september 2019. Efter omprövning ändra Försäkringskassan del av tidigare beslut och beviljar sjukpenning 15 juli - 30 september. Detta berodde på att ny läkare som har skrivit ett...

läs mer

Förebyggande sjukpenning

Sjukpenning i förebyggande syfte finns till för den som genomgår behandling eller rehabilitering som förebygger sjukdom ska kunna få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen kan vara viktigt verktyg för att förebygga sjukskrivning. Idag är det få som...

läs mer

SGI, Sjukpenninggrundande inkomst

Om man har blivit "0-klassad" gällande SGI kan man återfå SGI om man återgår i arbete som beräknas vara minst sex månader. Då kan man också på nytt göra sjukanmälan och behöver inte vänta med anmälan under sex månader. Men man måste alltså återgå i arbete, räcker inte...

läs mer

Samsjuklighet

Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen: närvaron av en eller flera sjukdomar eller diagnoser förutom en primär diagnos eller effekten av sådan ytterligare sjukdom eller diagnos. Samsjuklighet; Det finns en osäkerhet bland...

läs mer

Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR

FMRs roll; FMRs bedömning och Försäkringskassans slutsats till tänkt förslag om avslag motsägs kraftigt av behandlande läkare i de handlingar som förelegat vid Försäkringskassans bedömning. Det framgår av medicinska underlaget och underlag i övrigt att de...

läs mer

Retroaktivt skrivet läkarintyg

Efter bedömning och undersökning skickar läkaren läkarintyg digitalt till Försäkringskassan. Men, det är viktigt att du själv gör sjukanmälan, såvida det inte är fortsättningsintyg. Om du har missat att göra sjukanmälan kan Försäkringskassan se läkarintyg som en...

läs mer

Processen

ANSÖKAN SYNPUNKTER INFÖR TÄNKT BESLUT VID AVSLAG – OMPRÖVNING TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN INOM TVÅ MÅNADER VID AVSLAG – ÖVERKLAGAN TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN INOM TVÅ MÅNADER. SKICKAS TILL FÖRSÄRKRINGSKASSAN SOM KOLLAR ATT ÖVERKLAGAN KOMMIT IN I RÄTT TID OCH ÄR UNDERSKRIVEN....

läs mer

Kopierat medicinskt underlag

Ofta kopierar läkaren tidigare medicinskt underlag. Försäkringskassan menar då att något nytt inte har tillförts. Därför är det viktigt att läkaren lägger till text, t ex "tillståndet oförändrat"

läs mer

Ny ansökan

Vid avslag av ansökan om sjukersättning brukar jag rekommendera att alltid göra en ny ansökan. Tyvärr har en del läkare uppfattningen att man inte kan göra en ny ansökan under tiden processen fortsätter med omprövning/överklagan/prövningstillstånd. Men, det kan vara...

läs mer

Ny dom gällande arbete på arbetsmarknaden

Ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, 707-19, daterad den 11 oktober 2019 visar hur HFD ser på ”arbete på arbetsmarknaden”. Domen redovisar en helt ny syn på hur begreppet ”arbete på arbetsmarknaden ska tolkas och eftersom det är dom från HFD, får den anses vara...

läs mer

Tjänsteresa

Stockholm den 4 december. Inbjuden att ha föreläsning för RME Riksförbundet för ME (Myalgisk encefalomyelit, kroniskt trötthetssyndrom)

läs mer