Välj en sida

Nyheter

Tjänsteresa

Stockholm den 4 december. Inbjuden att ha föreläsning för RME Riksförbundet för ME (Myalgisk encefalomyelit, kroniskt trötthetssyndrom)

läs mer

Kopierat medicinskt underlag

Ofta kopierar läkaren tidigare medicinskt underlag. Försäkringskassan menar då att något nytt inte har tillförts. Därför är det viktigt att läkaren lägger till text, t ex "tillståndet oförändrat"

läs mer

Ny ansökan

Vid avslag av ansökan om sjukersättning brukar jag rekommendera att alltid göra en ny ansökan. Tyvärr har en del läkare uppfattningen att man inte kan göra en ny ansökan under tiden processen fortsätter med omprövning/överklagan/prövningstillstånd. Men, det kan vara...

läs mer

Ny dom gällande arbete på arbetsmarknaden

Ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, 707-19, daterad den 11 oktober 2019 visar hur HFD ser på ”arbete på arbetsmarknaden”. Domen redovisar en helt ny syn på hur begreppet ”arbete på arbetsmarknaden ska tolkas och eftersom det är dom från HFD, får den anses vara...

läs mer

Avsnitt i bok Stressfrid

I en nyutkommen bok av Linda Henriksson STRESSFRID finns ett kapitel där jag har fått lämna information om besvärligheter med Försäkringskassan. Övriga rubriker i boken - Stress - Utmattningssyndrom - Sömn - Kost - Fysisk aktivitet - Självkänsla - Prestationsbaserad...

läs mer

Bevisbördan

Försäkringskassan hävdar att det är du som söker ersättning som har bevisbördan. Det kan se ut så här i beslut "Det är den som gör anspråk på sjukpenning som har att visa att förutsättningarna för ersättningen är uppfyllda, bl.a. genom att ge in läkarintyg som visar...

läs mer