Välj en sida

Nyheter

Objektiva undersökningsfynd

Text nedan brukar jag använda, till viss del, när Försäkringskassan efterlyser "objektiva undersökningsfynd" Objektiva undersökningsfynd Forskningsläget: Artikel om ”kultursjukdomarna” i läkartidningen den 28 oktober 2008 skriven av Anders Lundin, läkare vid...

läs mer

Sysselsättning vid hel sjukersättning

I beslut från Försäkringskassan framgår "Den som har hel sjukersättning har ett visst utrymmer för att ägna sig åt sysslor som kan jämställas med arbete utan att sjukersättningen påverkas. Utrymmet motsvarar en åttondel av normal heltid. Normalt helt motsvarar 40...

läs mer

Arbetsrätt

Autoprenad, consulting kan hjälpa dig om du får problem med konflikter mellan arbetsgivare, anställning, uppsägning, tjänstledighet, sjukdom, omplacering. Finns på Lilla Torget 2 i Alingsås Peter Galatius, 070 912 27 96 Ellinor Dahlvid, 070 912 27 95

läs mer

FMR

Försäkringsmedicinsk rådgivare FMR ska hjälpa handläggarna att tolka det medicinska underlaget och stödja i bedömningen av vilka konsekvenser sjukdomen eller funktionshindret har för den försäkrades arbetsförmåga. FMR kan också stödja handläggarna i bedömningen av den...

läs mer

ORKAR INTE !!!!

Jag får tyvärr många mail och telefonsamtal där förtvivlade människor inte orkar med kontakter och skrivelser från FK. Jag anser att man inte ska ge sig med ett negativt beslut och handläggare som vid kontakt verkar ointresserad eller till och med som det har sagts...

läs mer

Handläggare – beslutsfattare

Jag får många frågor om handläggaren på FK fattar beslut. Oftast föredrar handläggaren ärendet för en beslutsfattare som fattar beslut. Handläggarna framför vid samtal som att de är beslutsfattare, men så är alltså inte fallet. Fråga gärna din handläggare vem som är...

läs mer

Läkarutlåtande för sjukersättning

Jag var med en "kund" igår på ett läkarbesök. Han ska söka sjukersättning och hade fått ett läkarutlåtande för att söka sjukersättning. (vid sjukpenning gäller läkarintyg). Jag hade en del synpunkter på läkarutlåtandet och ville att läkaren skulle komplettera. Hen...

läs mer

Frisk – inte frisk

När du får ett avslag från Försäkringskassan på begärd ersättning anses du som frisk, oavsett vad du och din läkaren anser/bedömer. Det innebär, t ex att FK inte vill eller anser sig behöva ha kontakt med dig eller din läkaren. Men du kan/ska naturligtvis göra en ny...

läs mer

Lämna synpunkter

Innan Försäkringskassan fattar beslut om avslag på begärd ersättning skickar de en skrivelse med möjlighet att lämna synpunkter. Oftast, enligt min erfarenhet, har FK redan bestämt sig för ett avslag. Det finns då färre motiveringar till tänkt beslut än vad som kommer...

läs mer

Blind, olika bedömning

Jag lärde mig via ett ärende att blind är inte så "enkelt" som Försäkrings- kassan bedömer att visst kan man arbeta om man är blind. Det finns måga som klarar. Men det finns en stor skillnad mellan om man är blind från födseln eller om man under flera år, t ex 25 år,...

läs mer

0-klassad SGI

För den som har ett arbete är SGI den årliga inkomst i pengar om den försäkrade kan antas få som inkomst av det egna arbetet. För att SGI ska kunna fastställas krävs att den försäkrades årliga inkomst kommer från arbete som kan antas vara under minst sex månader i...

läs mer