Välj en sida

Du kan få sjukpenning på fortsättningsnivå om Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga är nedsatt när du har fått sjukpenning i 364 dagar. Sjukpenning på fortsättningsnivå motsvarar 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. … Sjukpenning i särskilda fall är högst 160 kronor per dag.

Du som har fått sjukpenning i 364 dagar kan ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå om du har en allvarlig sjukdom som sätter ner din arbetsförmåga. Det gäller även dig som tidigare har haft aktivitetsersättning. Sjukpenning på normalnivå motsvarar 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

OBS! måste bedömas som allvarlig sjukdom