Välj en sida

Vi beslut om avslag från FK gällande sökt ersättning är det bra om du inför omprövning/överklagan visar läkaren vad FK haft för motivering och ber att läkaren skriver skrivelse med rubrik ”Förtydligande/komplettering” till tidigare underlag och att i denna skrivelse framför synpunkter på FKs motivering till avslag.

När du har fått ett avslag är inte FK intresserade att snacka med din läkare då de har bedömt att du är frisk. Ditt ”case” är avslutat hos FK.