Välj en sida

Det finns vägledande och prejudicerande domar som myndigheter ska följa.

Att kräva att läkaren ska skriva så att en medicinsk inkompetent handläggare som medvetet missförstår läkaren är oacceptabelt.

Att kräva att en läkare med utländsk bakgrund ska kunna svenska utöver normal kompetens är även det oacceptabelt.

”Var fjärde anställd (26%) inom vård och omsorg är född utomlands.

Bland läkarna är andelen utrikes födda ännu större – 34%. Bland vårdbiträdena är de 40%. Bland sjuksköterskorna är de 12%, medan de bland undersköterskorna också är en fjärdedel (26%).”

https://motargument.se/…/svensk-vard-behover-invandrare/

”Mål nr 7299-10 försäkringskassan ska bevisa motsatsen.

Det är Försäkringskassan som skall påvisa att din läkares utlåtanden inte är underbyggda med fakta. Försäkringskassan skall bemöta alla dina diagnoser med medicinsk fakta, forskning, statistik, behandlingsmetoder och gängse rehabiliteringsmetoder.

Detta enligt Artikel 41 2c Europeiska Unionens Grundläggande Rättigheter om God förvaltning.

Således är bedömningen inte ett motiv för beslut. I dom från Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 7299-10 framgår följande:

Försäkringskassan ska kunna presentera en utredning som stöd för sin bedömning för att vinna gehör i domstol.

I dom från Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 7299-10 framgår att ”Försäkringskassan har inte någon utredning i målet som tyder på motsatsen”.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer i och med sin dom att denna rättsprincip skall praktiseras och är därmed prejudicerande.

Det skall alltså inte i normalfallet räcka med att ”Försäkringskassan bedömer…”.

Det ska även krävas en utredning som stödjer bedömningen (en bedömning är inte likvärdig med en utredning).”