Välj en sida

Jag får många som undrar varför jag skickar med domar som gäller andra personer tillsammans med det jag skriver.

Det gör jag för att det finns en hel del domar som har betydelse för även ”ditt” ärenden. Dessa domar är allmän handling och får alltså användas och kan vara ett stöd för bedömning i ditt ärende