Välj en sida

Det förekommer ofta att läkaren kopierar föregående underlag, vilket får Försäkringskassan att anmärka på ”att det har inte tillförts ny information.

Det är alltså viktigt att tillföra något, t.ex. att tillståndet är oförändrat eller möjligen försämrat. jag brukar i mina skrivelse skriva

Medför inga nya medicinska omständigheter

Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom, skäl till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning gäller, behöver det inte uttryckas med andra ord.