Välj en sida
Fler får assistansersättning efter lagändringar
Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar att hjälp med andning och måltider i form av sondmatning ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. I två nya rapporter från Försäkringskassan visar det sig att effekten varit tydlig. Andelen avslag har minskat och antalet nya mottagare, framförallt små barn, har ökat. Idag presenterar Försäkringskassan dels en analys av lagändringarnas effekt, dels den årliga rapport som görs på uppdrag av regeringen och syftar till att följa utvecklingen på assistansområdet. Båda visar att fler fått rätt till assistansersättning. Bland barn under sju år ökade antalet nya mottagare av assistansersättning mest: 70 procent år 2020 och 40 procent 2021. Det är också den grupp där högst andel av de nya mottagarna fått timmar beviljade för hjälp med andning och sondmatning.I Försäkringskassans senaste korta analys kan du läsa mer om utvecklingen av nya mottagare och vilka de är efter att lagändringarna infördes.