Välj en sida

Det förekommer att Försäkringskassan vill få en AFU genomförd innan de tar beslut. Jag brukar få förfrågan om man måste genomgå en sådan.

Jag brukar tycka att det är positivt att FK vill fixa en utredning. då tar
de i alla fall inte beslut utan närmare undersökning. Det gäller förmodligen
en Arbetsförmågeutredning, AFU, där du ska träffa läkare, arbetsterapeut,
psykolog och sjukgymnast. Ca 2-2,5 timmar med varje.
Vid AFU får de inte ta ställning till om du har eller inte har arbetsförmåga.

AFU

Landstingen kan göra fördjupade medicinska utredningar åt Försäkringskassan. Ersättning till landstinget utgår från sjukskrivningsmiljarden. Försäkringskassan beställer från landstinget.
Målgrupp för AFU är de försäkrade som har en sammansatt eller svårbedömd sjukdomsbild, exempelvis vid sjukskrivning för flera diagnoser (samsjuklighet) eller där fler faktorer än enbart sjukdom kan påverka arbetsförmågan.
Utredningarna kan bli aktuella i såväl sjukpenningärenden, sjukersättningsärenden som i aktivitetsersättningsärenden.
Syftet med teamutredningen är att få ett fördjupat medicinskt underlag från en läkare och ett utredningsteam med särskild kompetens i försäkringsmedicin.

AFU – ”Vi får inte uttala oss om arbetsförmåga eller ha åsikter om huruvida den försäkrade är berättigad till ersättning eller inte. Vi skall endast beskriva personen så bra vi kan utifrån de resultat som framkommer under utredningen som teamet har kommit fram till.”