Välj en sida

Nyheter

Domar som godkänns 2021-07-08

Domstolen i Linköping ändrar hälften av besluten: ”Väldigt hög siffra” Uppdaterad 23 juni 2021Publicerad 16 juni 2021 www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/domstolen-i-linkoping-underkanner-halften-av-forsakringskassans-beslut-om-aktivitetsersattning Förvaltningsrätten i...

läs mer

Beslut/dom i Förvaltningsrätten

Domstolen i Linköping ändrar hälften av besluten: ”Väldigt hög siffra” www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/domstolen-i-linkoping-underkanner-halften-av-forsakringskassans-beslut-om-aktivitetsersattning Uppdaterad 23 juni 2021Publicerad 16 juni 2021 Förvaltningsrätten i...

läs mer

Svårt att nå mig på telefon

Jag förstår att det kan uppstå irritation då jag har minskat mitt svarande i telefon. Jag har i telefonsvar informerat om att jag vill ha kontakt via mail info@goransoderlund.se Det är naturligtvis inte bra men jag har valt detta då telefonsamtalen tenderar att bli...

läs mer

Sjukpenninggrndande inkomst SGI

Det är mycket frågor och funderingar gällande SGI. Sjukpenning baseras på fastställd SGI som motsvarar den förvärvsinkomst man har. Om man får avslag på yrkad sjukpenning måste man skydda sin SGI för framtida sjukpenning. Det framgår alltid på sista sidan i...

läs mer

Föreläsning

En föreläsning jag hade som filmades https://youtu.be/0WpGibTkUEQ Htts://yoytu.be/frcVg_pZJKI https://uoutu.be/WpepOd7fCb0

läs mer

Info från kund

Hej Göran! Vill bara tacka dig för hjälpen med överklagan till kammarrätten,jag/vi fick rätt alltså bifall i ärendet Med vänlig hälsning  Lena

läs mer

Påskledigt

Hej Jag kommer att fira Påsk 1 - 6 april och är då inte tillgänglig

läs mer

Uppdrag granskning

https://www.svtplay.se/video/30522636/uppdrag-granskning-forsakringskassan/uppdrag-granskning-forsakringskassan-regeringens-order

läs mer

Försäkringskassans ansvar

Från Borås Tidning den 19 februari 2021 ”Yttersta ansvaret ligger på oss. Vi ska klarlägga faktiska förhållanden och se till att ärendena blir ordentligt utredda så att vårt beslut överensstämmer med verkligheten” Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare på...

läs mer

Ändring ”normalt förekommande arbete”

Regeringen har den 8 februari 2021 beslutat ändra i förordningen 2020:711. Ändringen innebär att när man varit sjukskriven i 181-365 dagar fortsätter arbetsförmågan bedömas i förhållande till ordinarie arbete för period som avser tid från och med 21 december 2020. Om...

läs mer

Hel sjukersättning – arbeta?

För att kunna få hel sjukersättning ska arbetsförmågan vara helt eller i det närmaste helt nedsatt. Enligt praxis så anser man att man får arbeta 1/8 trots att man har hel sjukersättning.

läs mer

Positivt beslut

Hej Göran! Vi vann!Jag fick brev från FK:s omprövare igår kväll: De ändrar beslutet så att jag får sjukpenning 13 okt - 31 dec.Det är helt och hållet din förtjänst! Jag är så tacksam över att du tog dig tid att hjälpa mig, jag hade inte fixat detta på egen hand.Hur...

läs mer

Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR

Försäkringsmedicinsk rådgivares uppdrag Enligt prop. 1994/95:147 FMR har en rådgivande funktion i medicinska frågor. Deras uppgift är att bedöma kvalitet och innehåll i tillgängligt medicinskt material rörande det medicinska tillståndet och dess konsekvenser i...

läs mer

Anpassat arbete

Med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avses vanliga arbeten som den försäkrad trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Hans eller hennes kvarvarande...

läs mer

Hänvisning till tidigare intyg

Det förekommer, ganska ofta, att behandlande läkare i aktuellt läkarintyg hänvisar till tidigare läkarintyg. Man kan inte förutsätta att Försäkrings- kassan letar fram tidigare läkarintyg. Tala om för läkaren att sjukpenning är en dag-för-dag ersättning och att all...

läs mer

Egna uppgifter

Det förekommer ofta att FK i sin motivering till avslag anger att det i intyget är dina egna uppgifter. Då har FK inte kunskap om Egna uppgifter Anamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud. Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som...

läs mer

Sjukersättning

När Försäkringskassan prövar ett ärende som gäller rätten till sjukersättning ska Försäkringskassan även ta ställning till om rätt till sjukersättning kan föreligga vid ett senare tillfälle än vad som anges i ansökan. Det kan till exempel röra sig om fall där...

läs mer

Bevisbörda

Bevisbörda som försäkrad Det är i grunden den sökande som ska göra sannolikt att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda men huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan...

läs mer

Försäkringskassans utredningsskyldighet

I dom från Förvaltningsrätten 12 november 2020 anges som motivering till avslag ”Med hänvisning till att det medicinska underlaget är bristfälligt finns det inte tillräckligt stöd för att konstatera att hennes arbetsförmåga under aktuell period varit nedsatt”....

läs mer

Att jag inte svarar i telefon

Tyvärr har jag minskat att svara i telefon. Det beror på att samtalen tenderar till att bli en aning långa, vilket jag har förståelse för. Men det innebär också att jag när jag håller på med ärenden måste avbryta och efter samtal måste "börja om". Jag har därför talat...

läs mer

Ny diagnos

En läkare skrev som ny diagnos "Försäkringskassedepression"

läs mer