Välj en sida

Nyheter

Samsjuklighet

Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen: närvaron av en eller flera sjukdomar eller diagnoser förutom en primär diagnos eller effekten av sådan ytterligare sjukdom eller diagnos. Samsjuklighet; Det finns en osäkerhet bland...

läs mer

Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR

FMRs roll; FMRs bedömning och Försäkringskassans slutsats till tänkt förslag om avslag motsägs kraftigt av behandlande läkare i de handlingar som förelegat vid Försäkringskassans bedömning. Det framgår av medicinska underlaget och underlag i övrigt att de...

läs mer

Retroaktivt skrivet läkarintyg

Efter bedömning och undersökning skickar läkaren läkarintyg digitalt till Försäkringskassan. Men, det är viktigt att du själv gör sjukanmälan, såvida det inte är fortsättningsintyg. Om du har missat att göra sjukanmälan kan Försäkringskassan se läkarintyg som en...

läs mer

Processen

ANSÖKAN SYNPUNKTER INFÖR TÄNKT BESLUT VID AVSLAG – OMPRÖVNING TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN INOM TVÅ MÅNADER VID AVSLAG – ÖVERKLAGAN TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN INOM TVÅ MÅNADER. SKICKAS TILL FÖRSÄRKRINGSKASSAN SOM KOLLAR ATT ÖVERKLAGAN KOMMIT IN I RÄTT TID OCH ÄR UNDERSKRIVEN....

läs mer

Kopierat medicinskt underlag

Ofta kopierar läkaren tidigare medicinskt underlag. Försäkringskassan menar då att något nytt inte har tillförts. Därför är det viktigt att läkaren lägger till text, t ex "tillståndet oförändrat"

läs mer

Ny ansökan

Vid avslag av ansökan om sjukersättning brukar jag rekommendera att alltid göra en ny ansökan. Tyvärr har en del läkare uppfattningen att man inte kan göra en ny ansökan under tiden processen fortsätter med omprövning/överklagan/prövningstillstånd. Men, det kan vara...

läs mer

Ny dom gällande arbete på arbetsmarknaden

Ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, 707-19, daterad den 11 oktober 2019 visar hur HFD ser på ”arbete på arbetsmarknaden”. Domen redovisar en helt ny syn på hur begreppet ”arbete på arbetsmarknaden ska tolkas och eftersom det är dom från HFD, får den anses vara...

läs mer

Tjänsteresa

Stockholm den 4 december. Inbjuden att ha föreläsning för RME Riksförbundet för ME (Myalgisk encefalomyelit, kroniskt trötthetssyndrom)

läs mer

Avsnitt i bok Stressfrid

I en nyutkommen bok av Linda Henriksson STRESSFRID finns ett kapitel där jag har fått lämna information om besvärligheter med Försäkringskassan. Övriga rubriker i boken - Stress - Utmattningssyndrom - Sömn - Kost - Fysisk aktivitet - Självkänsla - Prestationsbaserad...

läs mer

Bevisbördan

Försäkringskassan hävdar att det är du som söker ersättning som har bevisbördan. Det kan se ut så här i beslut "Det är den som gör anspråk på sjukpenning som har att visa att förutsättningarna för ersättningen är uppfyllda, bl.a. genom att ge in läkarintyg som visar...

läs mer