Välj en sida

Nyheter

Kopierat läkarinty

Försäkringskassan "anmärker" ibland på att det inte har tillkommit något nytt i senare medicinska underlag. Jag brukar då skriva; Medför inga nya medicinska omständigheter Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom,...

läs mer

Aktivitetsbegränsning

Ett jätteproblem är att Försäkringskassan kräver en tydlig beskrivning men läkarna är dåliga på att skriva. Jag var med en kund torsdag förra veckan som hade fått förhandsbesked om avslag på sjukpenning. Av läkaren beskriven aktivitetsbegränsning koncentrerades till...

läs mer

Problem på jobbet

I många läkarintyg anger läkaren att problemen beror på arbetssituationen, konflikter och liknande. Det är önskvärt att läkaren i stället koncentrerar sig på "vardagssituationen" när det gäller att beskriva aktivitetsbegränsning. Om det endast intygas att...

läs mer

Kan jag få rättshjälp eller rättsskydd?

Rättshjälp innebär att staten går in med ekonomiskt stöd till dig om du behöver hjälp av en jurist eller advokat i en rättslig angelägenhet. Det är Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om du kan få rättshjälp. När det gäller rättsskydd så kan ditt försäkringsbolag i...

läs mer

Sjukpenning/Pandemi

Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt undantag för sjukskrivna med anledning av Pandemin.Beslutet innebär att den som varit sjukskriven i 180 dagar och får sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av Pandemin inte ska riskera att förlora sin...

läs mer

Skydda SGI

Om du har fått avslag på ansökan om sjukpenning finns information på sista sidan om hur du ska skydda din SGI. I vissa fall har du 25 dagar på dig att antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på...

läs mer

ledig/break

Jag kommer nu att ta ett kort uppehåll över midsommar, 16 juni till och med 30 juni

läs mer

Journalanteckningar

Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rörmyndighetens ansvarsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den enskildes behov av hjälp och...

läs mer

Funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning

Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid. Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är...

läs mer

Funktionsnedsättning

Tänk på att punkten Funktionsnedsättning gäller observationer, testet mm vid undersökningstillfället. I alldeles för många fall, gäller mest kvinnor, är man noga med att se fräsch ut, trots att man kanske varit orolig innan läkarbesök. Kanske till och med varit...

läs mer

90-dagarsregel vid sjukperiod

Det finns många uppfattningar vad som gäller, men sed dom nedan från HFD. Försäkringskassans tolkning av 90 dagar. Jag letade vidare och hittade följande: "En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat hur Försäkringskassan ska tolka begreppet sjukperiod.HFD...

läs mer

Min bevisbörda som försäkrad

Det är jag, som försäkrad, som har ”bevisbördan” för att min arbetsförmåga är nedsatt. Det är då av allra största vikt att jag delges vad som ytterligare behöver förtydligas, bevisas, gällande mina medicinska underlag. Att en sådan bevisbörda anses ligga på mig, som...

läs mer