Välj en sida

Nyheter

Tjänsteresa

Stockholm den 4 december. Inbjuden att ha föreläsning för RME Riksförbundet för ME (Myalgisk encefalomyelit, kroniskt trötthetssyndrom)

läs mer

Avsnitt i bok Stressfrid

I en nyutkommen bok av Linda Henriksson STRESSFRID finns ett kapitel där jag har fått lämna information om besvärligheter med Försäkringskassan. Övriga rubriker i boken - Stress - Utmattningssyndrom - Sömn - Kost - Fysisk aktivitet - Självkänsla - Prestationsbaserad...

läs mer

Bevisbördan

Försäkringskassan hävdar att det är du som söker ersättning som har bevisbördan. Det kan se ut så här i beslut "Det är den som gör anspråk på sjukpenning som har att visa att förutsättningarna för ersättningen är uppfyllda, bl.a. genom att ge in läkarintyg som visar...

läs mer