Välj en sida

Nyheter

Handläggare – beslutsfattare

Jag får många frågor om handläggaren på FK fattar beslut. Oftast föredrar handläggaren ärendet för en beslutsfattare som fattar beslut. Handläggarna framför vid samtal som att de är beslutsfattare, men så är alltså inte fallet. Fråga gärna din handläggare vem som är...

läs mer

Läkarutlåtande för sjukersättning

Jag var med en "kund" igår på ett läkarbesök. Han ska söka sjukersättning och hade fått ett läkarutlåtande för att söka sjukersättning. (vid sjukpenning gäller läkarintyg). Jag hade en del synpunkter på läkarutlåtandet och ville att läkaren skulle komplettera. Hen...

läs mer

Frisk – inte frisk

När du får ett avslag från Försäkringskassan på begärd ersättning anses du som frisk, oavsett vad du och din läkaren anser/bedömer. Det innebär, t ex att FK inte vill eller anser sig behöva ha kontakt med dig eller din läkaren. Men du kan/ska naturligtvis göra en ny...

läs mer

Lämna synpunkter

Innan Försäkringskassan fattar beslut om avslag på begärd ersättning skickar de en skrivelse med möjlighet att lämna synpunkter. Oftast, enligt min erfarenhet, har FK redan bestämt sig för ett avslag. Det finns då färre motiveringar till tänkt beslut än vad som kommer...

läs mer

Blind, olika bedömning

Jag lärde mig via ett ärende att blind är inte så "enkelt" som Försäkrings- kassan bedömer att visst kan man arbeta om man är blind. Det finns måga som klarar. Men det finns en stor skillnad mellan om man är blind från födseln eller om man under flera år, t ex 25 år,...

läs mer

0-klassad SGI

För den som har ett arbete är SGI den årliga inkomst i pengar om den försäkrade kan antas få som inkomst av det egna arbetet. För att SGI ska kunna fastställas krävs att den försäkrades årliga inkomst kommer från arbete som kan antas vara under minst sex månader i...

läs mer

Skadestånd

Om skadestånd Justitiekanslern har gett Försäkringskassan möjlighet att välja att reglera vissa skadeståndsanspråk som ställs mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna från att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är...

läs mer

Aktuella ärenden

Jag kommer givetvis att göra klart de ärenden med "deadline" under resten av året. Räknar med att få klart samtliga före lördag den 14 december. Önskar alla EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

läs mer

Resultat av bra formulerat intyg

Håller just på med ett ärende som gäller sjukpenning. Perioden gäller 1 april - 30 september 2019. Efter omprövning ändra Försäkringskassan del av tidigare beslut och beviljar sjukpenning 15 juli - 30 september. Detta berodde på att ny läkare som har skrivit ett...

läs mer