Välj en sida

Kammarrätten Stockholm avgjorde ett mål nyligen där domstolen menar på att sökande uppvisar en dålig koncntreation och likställer det med ett konkret undersökningsfynd.

”Av det medicinska underlaget framgår att det finns konkreta undersökningsfynd. Exempelvis så uppvisar A.A. dålig koncentration, har svårt att hitta rätt ord och behöver hjälpmedel för att komma ihåg detaljer.

Kammarrätten i Stockholm dom den 8 januari 2021, mål nr 3361-20