Välj en sida

”Att vara inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under viss tidsperiod kan bl.a. ha direkt betydelse för bedömningen om en sjukpenninggrundande inkomst varit skyddad under perioden. Detta framgår av 3 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst.”

Med hänsyn till att beslutet om avaktualisering är av en sådan ingripande natur kan åtgärden inte heller tillåtas med hänvisning till att det är en sådan grundläggande uppgift för att verksamheten ska kunna fungera. Sammantaget bedömer Förvaltnings- rätten därmed att Arbetsförmedlingens beslut att avaktualisera A.A. som arbetssökande saknar behövligt stöd i rättsordningen. Överklagandet ska därför bifallas och Arbetsförmedlingen beslut upphävas.”

Dom 2710-20