Välj en sida

Det verkar som att någon sprider falsk information om att jag inte längre arbetar med att hjälpa dem som har problem med Försäkringskassan när det gäller omprövning/överklagan/rådgivning.

Det är falsk information. Jag arbetar oförändrat sedan 17 år