Välj en sida

Försäkringskassan/Förvaltningsrätten prövar arbetsförmågan mot varje tänkbar sysselsättning på hela arbetsmarknaden och vill göra sannolikt att det kan finnas ett arbete med sådan anpassning avseende arbetstider, arbetsmoment, möjligheter till vila och återhämtning att jag inte kan vara i avsaknad av arbetsförmåga. Mot detta kan invändas det mycket osannolika att någon arbetsgivare finns som tillhandahåller sådan anpassning. Se vidare dom HFD oktober 2019, mål nr 707-19 (bifogas)

Försäkringskassan påstår att jag skulle klara ett anpassat arbete. Enlig § 23 FL måste Försäkringskassan klargöra vilken utredning som gjorts för att komma fram till detta beslut. Hur har Försäkringskassan kunnat bedöma min arbetsförmåga? Vilka verktyg och värderingar har gjorts? Vilka undersökningar har tagits till hjälp? Detta har inte redovisats. Försäkringskassan har inte visat hur och var jag skulle vara anställningsbar utifrån min funktionsförmåga. HFD konstaterade i juli 2008 att denna typ av arbete ska specificeras. HFDs dom den 11 oktober (mål 707-19) menar att prövningen mot arbetsmarknaden måste vara realistisk och att en arbetsgivare måste vara villig att göra de anpassningar som krävs. Frågan är därmed dubbel, både hur min arbetsförmåga ser ut men också vilken rimlighet det ligger i att en potentiell arbetsgivare är beredd att anställa under dessa premisser. Då Försäkringskassan inte specificerar vilken typ av arbete jag anses kunna klara så har jag ingen möjlighet att bemöta detta påstående, varken utifrån existerande läkarintyg eller genom komplettering. Kan Försäkringskassan redogöra för hur dessa vägledande domar vägts in i sin bedömning?