Välj en sida

Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att arbeta hälften av din normala arbetstid. Huvudregeln är att man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven på deltid.

Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar halva dagar. Det finns vissa möjligheter att förlägga arbetstiden på annat sätt om det är medicinskt bättre för dig. Du ska i så fall kontakta din handläggare.

Så här skriver FK i den senaste Vägledningen om sjukpenning

Enligt rättspraxis kan man i vissa fall göra undantag från grundprincipen om

att arbetsförmågan bedöms dag för dag. Det gäller när arbetstidens för

läggning är medicinskt motiverad och den sammanlagda arbetstiden under en

begränsad period inte överstiger vad som är förenligt med sjukskrivnings-

graden.

Teoretiskt kan olika mått användas:

  • Rätten till ersättning bedöms utifrån arbetad tid per dag
  • Rätten till ersättning bedöms utifrån arbetad tid per vecka
  • Rätten till ersättning bedöms per månad
  • Rätten till ersättning bedöms för längre period (till exempel för perioder av 6 veckor vilket kan förekomma inom vårdyrket)

25 % arbete

2 timmar/dag

10 timmar per vecka

43,33 timmar/månad

50 % arbete

4 timmar/dag

20 timmar per vecka

86,66 timmar/månad

75 % arbete

6 timmar/dag

30 timmar per vecka

130 timmar/månad

100 % arbete

8 timmar/dag

40 timmar per vecka

173,33 timmar/månad