Välj en sida

Fibromyalgi

Följande kriterier gäller;

  • Generaliserande migrerande smärta (muskler, leder, smärtmaximum varierar över tid)
  • Generaliserande ömhet
  • Muskulär uttröttbarhet
  • Smärtaccentuering av fysisk aktivitet
  • Trötthet
  • Sömnstörning
  • Morgonstelhet
  • Kognitiva svårigheter
  • Stressintolerans
  • Psykiska symtom sekundära depressiva/ångestbesvär

I begreppet fibromyalgi ingår att patienten har;

En generellt ökad smärtkänslighet, inte bara i muskulaturen utan även i inre organ, samt en ökad sensorisk känslighet för bl.a. ljud och ljus.

Nedsatt statisk och dynamisk uthållighet i muskulaturen, försämrad koordination och finmotorik.

Psykisk trötthet med nedsatt koncentrationsförmåga.

Det är också vanligt med ytligt sömnmönster som kan ses vid EEG.registrering.