Välj en sida

Jag förstår att det kan uppstå irritation då jag har minskat mitt svarande i telefon. Jag har i telefonsvar informerat om att jag vill ha kontakt via mail info@goransoderlund.se

Det är naturligtvis inte bra men jag har valt detta då telefonsamtalen tenderar att bli långa och blir avbrott i när jag skriver ärenden. För att hinna med måste jag därför prioritera att läsa och skriva. Det är, som ni förstår, ”tight” med tiden och postgången är inte som förr.

Om det är aktuellt med min hjälp behöver jag

Beslut om avslag

Medicinska underlag, läkarintyg/läkarutlåtande/ev utredningar

Ev andra dokument du bedömer hör till

Helst kopior med post

När jag skriver så har jag fast arvode
Ärende 1 – 5000 + moms + porto = 6350 kronor
Vid fortsättningsärenden är arvodet/ärende 2000 + moms + porto = 2600 kronor