Välj en sida

Det är mycket frågor och funderingar gällande SGI. Sjukpenning baseras på fastställd SGI som motsvarar den förvärvsinkomst man har.

Om man får avslag på yrkad sjukpenning måste man skydda sin SGI för framtida sjukpenning. Det framgår alltid på sista sidan i avslagsbeslut. Den fråga som ställer till det är att du själv och även din läkare bedömer att sjukfall fortsätter, men Försäkringskassan har bedömt att du är frisk, vilket är avgörande.

Antingen måste du återgå i anställning, om du har en arbetsgivare eller i egen verksamhet, i samma omfattning som du hade tidigare. Om det inte går måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen som AKTIVT arbetssökande och det ska egentligen inte ha betydelse vilken kod du registreras i men jag brukar förslå att det ska vara kod 11. Men du kan naturligtvis också vara arbetssökande på annat sätt men det är då viktigt att visa att du varit arbetssökande . Om du gör en överklagan på avslag från Försäkringskassan och Förvaltningsrätten ändrar så att du får rätt, får du tillbaka din ursprungliga SGI.

Om du inte skyddar din SGI blir du ”0-klassad” för framtida sjukpenning. Då gäller, för att få tillbaka SGI, att du får en anställning som beräknas vara minst sex månader, men du måste inte arbeta sex månader innan du kan göra ny sjukanmälan.