Välj en sida

Hej Göran!

Vill bara tacka dig för hjälpen med överklagan till kammarrätten,
jag/vi fick rätt alltså bifall i ärendet

Med vänlig hälsning  Lena