Välj en sida

När det gäller sjukersättning gäller att alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade.

Ändå förekommer i läkarutlåtande att läkare bedömer att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid men att fortsatta rehabiliteringsinsatser gäller.

Det innebär att det blir avslag på sökt sjukersättning. Men, om det egentligen framgår att det är habilitering blir det en annan bedömning.

EU-konventionen

Artikel 26

Habilitering och Rehabilitering

Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.

Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.