Välj en sida

Om Kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd kan man begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Föra att få prövningstillstånd krävs antingen att målet ska vara juridiskt vägledande eller att det funnits SYNNERLIGA SKÄL.

Jag brukar inte, vill inte gärna fortsätta processen till Högsta förvaltningsrätten, då det i ärenden med Försäkringskassan verkar omöjligt att få prövningstillstånd.

Men om du, min kund, ändå vill gå vidare, skriver jag förstås, men motvilligt, då jag inte gärna fakturerar ett ärende som jag inte tror kommer att föranleda ett positivt svar.