Välj en sida

Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid.

Det är viktigt att det gäller observationer vid undersökningstillfället och även värdera om vissa observationer kan vara enbart vid läkarbesöket. Exempelvis om läkaren anger u.a.,

Bra verbal och emotionell kontakt är det inte säkert att det gäller vid annan tid, men Försäkringskassan är snabba på att använda detta i motivering till beslut.

Aktivitetsbegränsning

Den viktigaste punkten i ett medicinskt underlag. Det är bra om läkaren inför ett läkarbesök för läkarintyg/utlåtande ber patienten själv skriva vad hen inte klarar att göra på grund av sin sjukdom. Såväl i arbete som i vardagssituation. Om läkaren medicinskt bedömer att det är OK, kan det dateras och vidimeras eller skrivas av och ingå i det medicinska underlaget.

Nedan ett exempel som fick Försäkringskassan att ändra sig redan efter första skrivelsen.