Välj en sida

I dagsläget är bestämmelserna så att Försäkringskassan inte får ta hänsyn till omständigheter som ålder, utbildning  bosättningsförhållanden, tidigare verksamhet och andra liknande förhållanden (27 kap. 3 § socialförsäkringsbalken). 

Däremot har det nyligen gjorts en så kallad statlig offentlig utredning där förslaget var att personer som uppnått den ålder då hen kan ta ut ålderspension (i dag 62 år) ska få  sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren oavsett hur länge hen har haft nedsatt arbetsförmåga. Hon eller han skulle alltså inte bedömas mot hela arbetsmarknaden (normalt förekommande arbete) som bestämmelserna är nu. Men det är i dagsläget endast ett förslag, ingen lagändring.

Med vänlig hälsning,

Jenny Gustafsson