Välj en sida

Normalt förekommande ärende

Med normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden menar Försäkringskassan något lättare arbete var som helst i Sverige oavsett om sådant finns eller inte.

Om läkaren bedömer att arbetsförmågan är nedsatt är det viktigt att det i det medicinska underlaget framgår att arbetsförmågan är nedsatt oavsett arbete.

Det finns dessutom en intressant dom från Högsta förvaltningsdomstolen 11 oktober 2019, mål nr 707-19.